Bez kategorii

Finisz robót na ul. 700-lecia

Zakończyły się prace związane z realizacją jednej z części przebudowy ul. 700–lecia w Jeleniu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ludwiki Wawrzyńskiej do skrzyżowania z ul. Stanisława Kunickiego. Łączna długość przebudowywanej drogi to ok 300 metrów.

W pierwszej kolejności wybudowana została kanalizacja deszczowa na tym fragmencie – włącznie z ul. Czerwieńskiego – z odprowadzeniem wód do rzeki Przemszy wybudowanym kanałem deszczowym.
W dalszej kolejności zrealizowane zostały roboty drogowe – wykonano nowe nawierzchnie chodników i wjazdów do posesji z betonowej kostki brukowej oraz nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego wraz z nawierzchnią z kostki kamiennej na wyniesionych skrzyżowaniach (elementy uspokojenia ruchu).
Równocześnie wprowadzono nową organizację ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem – na przebudowanym odcinku obowiązuje strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h, a dodatkowo wszystkie skrzyżowania na tej ulicy mają status równorzędnych i obowiązuje na nich zasada tzw. „prawej ręki”.
Zadanie związane z przebudową całej ul. 700-lecia od skrzyżowania z ul. Drabowe Bagno do posesji nr 10 wraz z bocznymi odgałęzieniami do ul. Wygoda i dalej do ul. Jeleń Rynek podzielone zostało na 4 części, gdzie realizacja pozostałych robót zależna będzie od dostępnych środków finansowych.
Źródło: MZDiM Jaworzno

Najnowsze

To Top