Bez kategorii

Zmiany organizacyjne – zmiany personalne

Miejski Zarząd Dróg i Mostów przeprowadza reorganizację, która umożliwi przejęcie do wykonywania nowych zadań. MZDiM dysponuje zasobami ludzkimi oraz sprzętem, dzięki temu można skupić w gestii tej jednostki rozsiane dotychczas obowiązki. Dodatkowym wsparciem ma być przeniesienie Tomasza Toszy z Wydziału Inwestycji Miejskich na stanowisko wicedyrektora MZDiM.

Jednym z najważniejszych wyzwań inwestycyjnych planowanych na bieżący rok jest rozpoczęcie budowy Miejskiego Centrum Integracji Transportu w ścisłym centrum Jaworzna. W jego skład wejdą między innymi nowoczesne stanowiska autobusowe na przystanku „Jaworzno Centrum”, budowa krytego parkingu dla rowerów oraz wypożyczalni roweru miejskiego przy Placu Górników wraz siecią velostrady oraz przebudowa parkingu dla samochodów pod Halą Widowiskowo-Sportową (ma to być parking kryty i częściowo podziemny).
Jak dowiedzieliśmy się z nieoficjalnych źródeł, przeniesienie Tomasza Toszy z Wydziału Inwestycji Miejskich do MZDiM ma związek z potrzebą koordynacji zadań wokół tej inwestycji, a następnie przejęciem bieżącego utrzymania nowo powstałej infrastruktury przez jaworznickiego zarządcę dróg publicznych. Tosza od samego początku był wielkim orędownikiem idei powstania Miejskiego Centrum Integracji Transportu oraz jednym z głównych współtwórców projektu velostrady (przypomnijmy, że nad ustaleniem jej przebiegu oraz założeniami projektowymi pracowało społecznie środowisko jaworznickich rowerzystów).
Reorganizacja w MZDiM wiąże się także z sukcesywnym powstawaniem nowych przestrzeni publicznych w ramach programu „Miasto Siedmiu Rynków”. Do niedawna trwały dyskusje, która z miejskich jednostek organizacyjnych powinna zajmować się utrzymaniem urządzonych przestrzeni publicznych – MZDiM (zarządca dróg), czy MZNK (zarządca miejskich nieruchomości oraz  zarządca Rynku). Zapadła decyzja, iż utrzymaniem przestrzeni publicznych zajmie się jednak Miejski Zarząd Dróg i Mostów.
Aby ostatecznie skupić w ramach jednej agendy zarządzanie i utrzymanie publicznej infrastruktury, do nowych zadań MZDiM włączono również utrzymanie zieleni miejskiej. Dotychczas MZDiM zajmował się zielenią jedynie w pasie drogowym, co stanowiło integralną składową utrzymania dróg. Niemniej jednostka dysponuje kadrą oraz sprzętem, który z powodzeniem pozwala na realizowanie wyszczególnionych obowiązków.

Najnowsze

To Top