Bez kategorii

Nie ma chętnych do nocnych i świątecznych dyżurów… poza ZLO

– Ja rozumiem, że niektórzy pacjenci, korzystający z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zapewnianej przez naszą spółkę mogą mieć subiektywne odczucie, iż nie zostali obsłużeni tak, jak by tego oczekiwali. Jestem gotów przyjąć krytykę i wszystkie skargi. Przecież dzięki nim możemy odpowiednio zareagować – podkreśla Jacek Nowak, Prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego. – Ale proszę mi powiedzieć, w jaki sposób Zarząd spółki ma reagować, jeśli nie wpływały do nas oficjalne skargi?

Prezes Nowak w ten sposób odnosi się do medialnej burzy wokół standardów świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, które na terenie Jaworzna realizuje ZLO. Warto nadmienić, że ZLO jest jedynym podmiotem medycznym w naszym mieście, który w ogóle startuje w procedurach konkursowych NFZ na kontrakt dotyczący tego typu świadczeń. Żadna inna placówka z działających na terenie Jaworzna nie złożyła nawet swojej oferty w konkursie, który odbywał się w grudniu ubiegłego roku. Taka sytuacja trwa już od kilku lat – jedynie ZLO jest gotowe udzielać nocnej i świątecznej pomocy medycznej.
– Nasi lekarze udzielają nocnych i świątecznych porad medycznych około 20.000 pacjentom w skali roku. Wie Pan ile rocznie wpływa do nas skarg od pacjentów? W roku ubiegłym było to 7 skarg, z których po analizie 5 okazało się zasadnych; w roku 2015 wpłynęło 5 skarg i wszystkie uznaliśmy za zasadne – pokazuje stosowną tabelę prezes ZLO. – Jeżeli wpływa skarga, my podejmujemy odpowiednie kroki, także dyscyplinarne w stosunku do personelu, tak by opisane przez pacjentów sytuacje się już więcej nie powtórzyły. Natomiast trudno mi podjąć właściwe działania na podstawie fali „hejtu”, która obecnie przelewa się przez internet.
W ubiegły, długi weekend (6–8 stycznia) w ramach opieki świątecznej i nocnej lekarze ZLO przyjęli łącznie 465 pacjentów. To liczba wyłącznie porad lekarskich udzielonych na miejscu – w siedzibie palcówki.
– My w ramach umowy z NFZ realizujemy także świadczenia w domu pacjenta w postaci wizyt domowych lekarza czy pielęgniarki. Zatem, to co widzą pacjenci w poczekalni jest tylko jednym z elementów naszego dyżuru. W ostatni świąteczny weekend w związku z nagromadzeniem wezwań domowych, musieliśmy uruchomić dodatkowy samochód z obsadą medyczną, aby pomóc wszystkim tego wymagającym – zaznacza Jacek Nowak. – Staramy się reagować na bieżąco na takie sytuacje. Szczególnie w długie weekendy ilość pacjentów przekracza wszelkie przewidywania.
Z danych dostępnych na stronach Ministerstwa Zdrowia (za rok 2014) wynika, iż jaworznianie korzystają z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w największym zakresie w porównaniu z mieszkańcami innych powiatów województwa śląskiego. Na każdych 10 tys. mieszkańców w Jaworznie udzielono 2.207 tego typu świadczeń. Dla porównania w Mysłowicach było to 1.715 świadczeń, w Katowicach 1.268 świadczeń, a w Sosnowcu – 1.513. Można też dodać, iż w Katowicach i Sosnowcu liczba ta rozkłada się na trzy lub dwie placówki medyczne. W sąsiednim, małopolskim Chrzanowie na każdych 10 tys. mieszkańców udzielono 1.556 świadczeń w ramach opieki nocnej i świątecznej. Jaworznianie zatem przodują w statystyce korzystających z nocnych dyżurów.
– To, że w ciągu roku sporo ponad 20% mieszkańców Jaworzna korzysta z świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej, nie oznacza, że istnieje możliwość wynegocjowania lepszych warunków kontraktu z NFZ. Musimy funkcjonować w takich granicach, jakie określa NFZ oraz realizować te świadczenia, które są zapisane w umowie – zauważa prezes ZLO. – Nie do mnie należy ocena, czy pacjenci przybywają na dyżur wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Takiej oceny każdorazowo dokonuje lekarz w oparciu o swą wiedzę medyczną. Jeżeli pacjent uważa, iż lekarz się myli albo czuje się źle potraktowany ma pełne prawo do złożenia oficjalnej skargi.
Jak podkreśla Jacek Nowak, ZLO nie zrezygnuje ze świadczenia nocnej i świątecznej opieki. Oznaczałoby to bowiem, że mieszkańcy prawie 100-tysięcznego miasta pozbawieni byliby tego typu pomocy medycznej, gdyż nie widać na horyzoncie żadnej innej spółki, która gotowa byłaby podjąć to wyzwanie.
– Spoczywa na nas odpowiedzialność za zapewnienie mieszkańcom Jaworzna pełnego zakresu opieki medycznej. Także w dni świąteczne i w nocy, gdy inne przychodnie są po prostu zamknięte. Jeszcze raz podkreślę, że w roku 2016 na 20.962 przyjętych na dyżurze pacjentów odnotowaliśmy 7 skarg, w roku 2015 na 22.205 pacjentów pięciu było niezadowolonych, a w roku 2014 na 21.556 osób, które skorzystały z nocnych lub świątecznych świadczeń swe obiekcje zgłosiło 6 z nich. Warto więc zwrócić uwagę, ilu osobom nasz personel pomógł. W żaden sposób nie chcę umniejszać znaczenia głosów krytycznych, ale byłbym rad, gdyby docierały one do kierownictwa spółki bezpośrednio, tak byśmy mogli na ich podstawie podejmować stosowne działania w celu polepszania standardów obsługi – kończy prezes ZLO Jacek Nowak.

Najnowsze

To Top