Bez kategorii

Dwukrotnie mniej bezrobotnych niż w roku 2013

W ostatnich miesiącach 2016 roku w Jaworznie zanotowano niski poziom bezrobocia, który na koniec listopada wyniósł 5,7 proc. Obiecujące wieści z lokalnego rynku pracy to wyraźny sygnał, iż podejmowane działania w celu zmniejszenia liczby osób pozostających bez pracy przynoszą wymierne efekty.

W całym województwie śląskim na koniec 2016 roku bezrobocie kształtowało się na poziomie 6,6 proc., dla porównania w roku 2015 było to 8,2 proc. Warto zauważyć, iż w całym kraju bezrobocie spadło o ponad jeden procent – w grudniu 2015 roku wynosiło 9,7 proc., a w grudniu 2016 roku już 8,3% proc.
Poziom bezrobocia w Jaworznie utrzymuje się na niskim poziomie, szczególnie w porównaniu do innych miast w regionie: w Sosnowcu na koniec grudnia wyniósł 10 proc., w Dąbrowie Górniczej 8,0 proc., w powiecie zawierciańskim 11,3 proc., będzińskim 11,3 proc. – natomiast w Jaworznie odnotowano wynik 5,9 proc. (dane z grudnia 2016 r.).
Zmniejszająca się liczba osób bezrobotnych to również efekt działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Pozyskane przez Urząd zarówno środki unijne, jak i krajowe przeznaczone zostały na staże, doposażenie miejsc pracy oraz na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Efekty przyniosła również realizacja nowego zadania – refundacji części kosztów zatrudnienia osób do 30. roku życia, dzięki której pracodawcy zatrudnili w minionym roku 160 młodych osób.

Najnowsze

To Top