Bez kategorii

Obligacje – więcej pieniędzy na inwestycje

W środę (15 lutego) ekspert firmy konsultingowej ProPOLIS Consulting Sp. z o.o., która od ponad 20 lat doradza samorządom w sprawach finansowych, przedstawił radnym jego ocenę płynności finansowej Jaworzna oraz perspektyw i korzyści płynących z emisji obligacji komunalnych.

Dyrektor Generalny ProPOLIS Dariusz Giza pojawił się w Jaworznie na zaproszenie prezydenta Pawła Silberta, który w zeszłym miesiącu obiecał radnym, iż zorganizuje spotkanie z ekspertem, aby omówić kwestie perspektyw dalszego finansowania rozwojowych inwestycji w naszym mieście. Nie ulega bowiem wątpliwości, że mieszkańcy oczekują, aby w ich dzielnicach pojawiły się rynki, by jakość infrastruktury publicznej sukcesywnie wzrastała i aby w rezultacie żyło im się lepiej i wygodniej.
Nie wszystkie tego typu inwestycje da się niestety sfinansować z udziałem dotacji unijnych, czy środków pozyskanych w krajowych programach dofinansowań. Część musi zostać zrealizowana własnymi siłami samorządu. Rzecz w tym, że z gminnego budżetu trzeba oczywiście wyłożyć pieniądze na wkład własny do inwestycji dofinansowanych z programów unijnych (praktycznie nigdy nie ma sytuacji, że dotacja pokrywa 100% kosztów planowanego przedsięwzięcia), ale także znaleźć środki na te zadania, które do pozyskania dotacji się nie kwalifikują.
– Jaworzno nie jest miastem, które miałoby problemy finansowe. Wasza sytuacja finansowa jest dobra i stabilna. Od lat Jaworzno wypracowuje stosunkowo wysokie nadwyżki operacyjne, które dowodzą zrównoważenia budżetu i oszczędności w wydatkach bieżących – wskazywał podczas swej prezentacji dyrektor Dariusz Giza. – Średnio rocznie obsługujecie dotychczasowe zobowiązania na poziomie 17,5 mln zł. Przy nadwyżkach operacyjnych rzędu 36 czy 28 mln zł, macie co najmniej 9 mln zł zapasu.
Ten „zapas” przeznaczany jest na realizację kolejnych inwestycji miejskich, które nie były wcześniej przewidziane w planach budżetowych na dany rok. Regularne wypracowywanie nadwyżek operacyjnych oraz pozostałe istotne czynniki ekonomiczne sprawiają, że w ocenie eksperta, nasze miasto mogłoby z powodzeniem wykorzystać emisję obligacji i środki z niej płynące na zdecydowane zwiększenie planu inwestycyjnego w roku bieżącym i przyszłym.
– Rozumiem, że są pewne oczekiwania mieszkańców skłaniające do zwiększenia zakresu realizacji inwestycji w mieście. Stąd do mojej analizy prowadziłem pewne nowe elementy. Zwiększenie do 62 mln zł planowanych inwestycji w roku bieżącym i zwiększeniu do kwoty 51 mln zł w inwestycji w roku 2018 – proponował Dariusz Giza.
Obecnie wydatki inwestycyjne stanowią w Jaworznie około 11-13% wszystkich wydatków budżetowych. Ekspert ProPOLIS Consulting podkreśla, że żadne miasto, które się rozwija nie powinno schodzić poniżej poziomu 10% wydatków przeznaczanych na inwestycje i odtwarzanie majątku.
Realizacja oczekiwań mieszkańców (np. budowa wodnego placu zabaw na Plantach, rewitalizacja Sosiny, przebudowa Azotanii dla celów uprawiania lekkiej atletyki itp.) wymaga zwiększenia planu inwestycyjnego i wdrożenia w życie propozycji, którą przedstawił szef ProPOLIS Consulting. To wiązać by się musiało z emisją obligacji miejskich na kwotę 30 mln zł – 10 mln zł w roku bieżącym i 20 mln zł w roku 2018.
– Planowana emisja obligacji nie zagraża zachowaniu płynności finansowej miasta i nie powiększy naszego zadłużenia. Jest formą pokrycia deficytu tj. wyższych wydatków, które nie znajdują pokrycia w dochodach – mówi Skarbnik Miasta Jaworzna Dorota Kuczera. – Wyższe wydatki związane są przede wszystkim z planami inwestycyjnymi gminy, które z myślą o mieszkańcach mogą być realizowane w najbliższych latach w naszym mieście. Co najważniejsze poziom długu miasta Jaworzna nie przekroczyłby w roku 2017 i latach późniejszych kwoty długu z grudnia 2016 roku.
Stałoby się tak dlatego, że spłata zobowiązania rozpoczęłaby się dopiero w roku 2024.
– Jeżeli chcecie rzeczywiście realizować inwestycje w szerokim zakresie, to musicie sięgnąć po środki zewnętrzne. Jeżeli mieszkańcy nie chcą, żeby te inwestycje były realizowane, to nie sięgajcie – podsumowywał Dariusz Giza. – Ja przytoczę tylko jedno powiedzenie, które mi się bardzo spodobało: kto chce, szuka sposobu; kto nie chce, szuka powodu. Zachęcałbym do szukania sposobów, a nie do znajdowania powodów mówienia „nie bo nie”.

Najnowsze

To Top