Bez kategorii

Jaworznianie mówią „NIE!” metropolii

Wyniki badań opinii publicznej przeprowadzonych wśród mieszkańców Jaworzna nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Przytłaczająca większość jaworznian – ponad 76% – jest przeciwna przystąpieniu do związku metropolitalnego w województwie śląskim. Niezależnie od płci, wieku, czy poziomu wykształcenia zdecydowana większość jaworznian odrzuca włączenie Jaworzna do metropolii.

Badanie opinii publicznej na temat przyłączenia Jaworzna do związku metropolitalnego przeprowadził na zlecenie gminy Instytut Badań Samorządowych w dniach 14-16 lutego 2017 roku (a zatem w ubiegłym tygodniu). Badanie zostało przeprowadzone wśród 600 pełnoletnich respondentów, stanowiących reprezentatywny przekrój jaworznickiej populacji. Maksymalny błąd statystyczny badania w przyjętej metodologii nie przekracza 4%.

Metropolia – tak czy nie?
Na najbardziej interesujące nas pytanie: „Czy biorąc pod uwagę położenie, odrębność Jaworzna i dotychczasową samodzielność w realizowaniu zadań przez miasto, jest Pan/i za czy przeciw przystąpieniu do związku metropolitalnego w województwie śląskim?” – aż 76,33% biorących udział w badaniu jaworznian odpowiedziało „PRZECIW”. Za wejściem w skład metropolii opowiedziało się natomiast tylko 23,67% respondentów. A zatem trzech na każdych czterech jaworznian jest przeciw włączeniu naszego miasta do związku metropolitalnego.
Co ciekawe, najbardziej negatywny stosunek do metropolii miały osoby młodsze – ponad 79% jaworznian w wieku 18-24 lata i ponad 83% respondentów w wieku 25-34 lata. Warto zwrócić uwagę, że to grupy, które dopiero weszły na rynek pracy lub będą nań wchodzić – ludzie myślący o swym przyszłym rozwoju. Ludzie, którzy są na etapie zakładania własnych rodzin, stojący na przykład na progu decyzji, gdzie zamieszkać. Patrząc natomiast kategoriami ekonomicznymi, ta grupa już wkrótce wypracowywać będzie zasadniczą część przychodu do budżetu państwa i gminy (w postaci np. podatków i składek). Właśnie ludzie w tym – najbardziej perspektywicznym przedziale wiekowym – najmocniej stawiają na swój rozwój w mieście poza metropolią.
W pozostałych grupach wiekowych negatywny stosunek do metropolii nie spadał poniżej progu 72%. Jeżeli chodzi o wykształcenie, największy odsetek głosów przeciw włączeniu Jaworzna do metropolii padł wśród respondentów z wykształceniem wyższym – 77,86%, a najniższy wśród respondentów z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym – 61,11% (ale nadal przeważały głosy na „nie”).

Co z komunikacją miejską?
Kolejne istotne pytanie w badaniu dotyczyło przyszłej organizacji komunikacji w mieście. Ankieterzy pytali o ewentualną zgodę na przejęcie organizacji miejskiego transportu publicznego przez przyszłą metropolię i decydowaniu przez nią o cenie biletów, liczbie i zakresie połączeń na terenie miasta oraz między Jaworznem a pozostałymi miastami. W tym przypadku aż 78,33% pytanych nie zgadza się na tego typu rozwiązanie.
Jeśli ponownie spojrzymy jak rozkładały się głosy w poszczególnych grupach wiekowych, to znowu zauważymy tę samą prawidłowość, co poprzednio. Aż 9 na każdych 10 pytanych w grupie wiekowej 18-24 lata jest przeciwna przejęciu organizacji jaworznickiego transportu przez związek metropolitalny. To grupa wiekowa, która najczęściej korzysta z środków komunikacji miejskiej. Przecież osoby w wieku 18-24 lata, dojeżdżają praktycznie codziennie do szkół i uczelni wyższych położonych w Jaworznie lub poza nim właśnie autobusami PKM Jaworzno.
W grupie wiekowej 25-34 lata przeciwników przejęcia organizacji transportu miejskiego przez metropolię było 81,36%. Tu również należy zaznaczyć, że osoby w tej grupie wiekowej zdecydowanie częściej korzystają z transportu publicznego przy dojazdach do swej (bardzo często pierwszej) pracy.
W dyskusjach na temat metropolii niemal zawsze pada argument o korzyściach płynących z ujednoliconego transportu i możliwości korzystania z jednego biletu. Badanie pokazuje jednak, iż niedogodności związane z koniecznością przesiadek i odmiennością biletów (np. PKM Jaworzno i ŚKUP) nie są na tyle dotkliwe, aby mieszkańcy Jaworzna wykonujący najwięcej podróży autobusami (studenci, młodzi pracownicy „na dorobku”) byli skłonni przystać na przekazanie organizacji transportu miejskiego w ręce związku metropolitalnego. Właśnie w tych grupach opór jest najtwardszy.
Wszyscy cenimy sobie dobrą organizację komunikacji w mieście, bezproblemową i funkcjonalną Jaworznicką Kartę Miejską oraz standard, który oferuje PKM Jaworzno. W żadnej z grup wiekowych odsetek respondentów przeciwnych przekazaniu roli organizatora transportu metropolii nie spadł poniżej 74%.

Czy miasto ma płacić składkę?
Metropolia nie będzie w całości utrzymywana z budżetu państwa. Wszystkie miasta wchodzące w jej skład będą płacić coroczną składkę na jej utrzymanie. W przypadku Jaworzna ta składka szacowana jest na ponad milion złotych. Stąd kolejne pytanie w ankiecie: „Czy zgadza się Pan/i na przekazanie z budżetu miasta rocznej składki w wysokości ponad 1 miliona zł na rzecz związku metropolitalnego?”
Na to pytanie 78,67% jaworznian odpowiedziało „NIE”. Odsetek respondentów w wieku do 54. roku życia, którzy są przeciwni wpłacaniu przez Jaworzno corocznych składek na funkcjonowanie związku metropolitalnego przekracza 80% (w grupie 18-24 lat to aż 86% głosów przeciwnych), natomiast w grupach osób starszych (powyżej 54. roku życia) negatywny stosunek do płacenia składek metropolitalnych ma blisko 75% pytanych.

W środę (22 lutego) w jednym z jaworznickich portali informacyjnych pojawiła się wypowiedź Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi na temat stosunku prezydenta Pawła Silberta do metropolii i ewentualnego wejścia w jej skład Jaworzna. – Słowa prezydenta o tym, że to miasto do metropolii się nie włączy, odbieram jako demonstrację emocji, które, szczerze na to liczę, ochłoną i będziemy mogli porozmawiać merytorycznie – mówił dla portalu jaw.pl Wojciech Saługa.
Wyniki badań opinii publicznej w Jaworznie pokazują wyraźnie, że deklaracje prezydenta Silberta i jego bardzo sceptyczny stosunek do związku metropolitalnego w postaci jaką proponowały dotychczasowe projekty ustaw nie jest – jak widziałby to marszałek Saługa – „demonstracją emocji”. Prezydent Paweł Silbert jest w tym zakresie wyrazicielem woli trzech czwartych mieszkańców Jaworzna, którzy po prostu nie widzą dla swego miasta w proponowanej metropolii miejsca i życzyliby sobie, aby Jaworzno zachowało dotychczasową odrębność.
Słowa marszałka Saługi (jaworznianina nadmieńmy), który prze ku metropolizacji – jak zresztą pozostali politycy PO – wydają się być świadectwem zupełnego braku rozeznania w nastrojach społecznych mieszkańców Jaworzna i tego jak jaworznianie postrzegają przyszłą metropolię (w przygniatającej większości negatywnie).
Wojciech Saługa w dalszym ciągu swej wypowiedzi wróży, iż Jaworzno poza związkiem metropolitalnym „zostanie skazane” na bycie sypialnią metropolii. Mówi to o mieście, w którym działa jedna z największych elektrowni w kraju, gdzie buduje się największy blok energetyczny na południu Polski i gdzie funkcjonuje z powodzeniem kopalnia węgla kamiennego (rozbudowywana o kolejny szyb). O mieście, które na mocy podpisanego porozumienia z Ministerstwem Rozwoju, ma szansę stać się jednym z krajowych liderów współpracujących w projektach badawczych i technologicznych związanych z elektromobilnością. W żadnym z tych aspektów metropolia nie była nam potrzebna.

Najnowsze

To Top