Bez kategorii

Sportowe Nagrody i Wyróżnienia

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie Sportowych Nagród i Wyróżnień Miasta Jaworzna za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 r. Mogą je otrzymać zawodnicy, którzy uzyskali wysoki wynik sportowy oraz mieszkają w naszym mieście lub są reprezentantami klubu mającego siedzibę w Jaworznie. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane zawodnikom za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, których sukcesy będą udokumentowane przez Polski Związek Sportowy. Termin składania dokumentów upływa w piątek, 31 marca br.

Sportową Nagrodę Miasta Jaworzna może otrzymać każdy sportowiec, który zdobył medal na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich. Mistrzostwach Polski, Pucharze Świata, czy też w Pucharze Polski lub Pucharze Europy.
O nagrodę ubiegać się mogą także zawodnicy klubów sportowych mających siedzibę na terenie Jaworzna, reprezentujący dyscypliny, w których rywalizacja odbywa się na poziomie co najmniej dwóch lig ogólnokrajowych. Nagroda w tym przypadku może być przyznana we wszystkich kategoriach wiekowych w systemie czterostopniowym:

 • nagroda I stopnia za udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich,
 • nagroda II stopnia za zdobycie medalu w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,
 • nagroda III stopnia za zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski oraz awans do najwyższej klasy rozgrywkowej,
 • nagroda IV stopnia za awans do wyższej klasy w rozgrywkach ligowych.

Sportowe Wyróżnienie Miasta Jaworzna w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych mogą otrzymać zawodnicy, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w ww. zawodach sportowych ale nie spełnili ww. przesłanek otrzymania Sportowej Nagrody Miasta Jaworzna.
Międzynarodowe i krajowe sukcesy sportowe zawodników muszą być w każdym przypadku udokumentowane przez Polski Związek Sportowy, który ma wyłączne prawo do:

 • organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie,
 • powoływania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy (art. 13 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie).

Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać:

 • właściwe organy statutowe macierzystych klubów sportowych danego zawodnika,
 • Rady Miejskiej w Jaworznie,
 • zawodnicy niezrzeszeni w klubie sportowym,
 • lub prawni opiekunowie zawodników niepełnoletnich niezrzeszonych w klubie sportowym,
 • Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie lub jego zastępca ds. sportu.

Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie w terminie do piątku, 31 marca 2017 r. do godziny 15.00.
Regulamin przyznawania Sportowej Nagrody Miasta Jaworzna oraz Sportowego Wyróżnienia Miasta Jaworzna oraz wzór wniosku dostępne są w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie (pokój 103, tel. 32 61 81 755) oraz na miejskiej stronie internetowej www.jaworzno.pl.

Najnowsze

To Top