Bez kategorii

Rusza przebudowa pawilonu handlowego „Słoneczna”

To już pewne – rusza przebudowa pawilonu handlowego „Słoneczna”. We wtorek 28 lutego do Jaworznickiego TBS wpłynęły cztery oferty wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RISER Sp. z o. o. z Jaworzna, natomiast drugą ZMIROB s.j. z Tychów. Niewielka różnica w zaproponowanej cenie pomiędzy oferentami daje gwarancję, że realizacja zostanie rozpoczęta.

Pawilon handlowy Słoneczna. to obiekt który został usytuowany w centralnej części osiedla Podwale. Jego początki sięgają przełomu lat 60 i 70 XX w., a okres świetności zamyka rok 1989. Przemiany ustrojowe oraz idące za nimi zmiany gospodarcze powodują stopniowy odpływ najemców. Równocześnie wieloletnia eksploatacja obiektu połączona z brakiem działań inwestycyjnych, na skalę większe niż zwykłe „łatanie ubytków”, powoduje że zarządzanie tą nieruchomością jest nieopłacalne. Banalnym przykładem może być fakt, iż zdarza się, że z  uwagi na straty cieplne koszty ogrzewania przewyższają czynsz za najem.
Nowym właścicielem „Słonecznej” 25 marca 2009 r. zostaje Jaworznickie TBS. Spółka zauważa problem tragicznego stanu technicznego obiektu i praktyczne od zaraz podejmuje kolejne działania mające na celu nie tylko wykonanie bieżących napraw, ale i próbę odnowienia pawilonu. Nowe pokrycie dachowe, obróbki blacharskie, schody, poręcze, ciągi piesze na I kondygnacji i inne prace pochłaniają blisko 0,5 mln zł. Niestety, to dopiero wierzchołek góry lodowej a tymczasem z najmu rezygnują kolejne podmioty, których działalność w nowych realiach gospodarczych, z możliwościami jakie narzuca im sam budynek, jest nieopłacalna. Spółka staje przed trudnym wyborem – co dalej?
W tym czasie na Podwalu pojawiają się plotki o rzekomym wyburzeniu pawilonu a nawet likwidacji istniejących w pobliżu innych punktów handlowych. Zarząd JTBS jednoznacznie dementuje te fałszywe doniesienia, równocześnie przedstawia nowy plan rewitalizacji Słonecznej. Okazuje się, że jedyną szansą na uratowanie niszczejącego budynku oraz poprawę wizerunku tej części osiedla jest rozbudowa istniejącego obiektu i wzbogacenie go o część mieszkalną przy pozostawieniu zmodyfikowanej handlowo-usługowej.
W obecnie prowadzonym przetargu na przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku handlowo-usługowego zlokalizowanego w Jaworznie przy ul. Glinianej 12 o część mieszkalną wraz z miejscami postojowymi oraz zagospodarowaniem terenu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Jaworzna – RISER Sp. z o. o., z którą Jaworznickie TBS realizowało  inwestycje takie jak budowa Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta, plac targowy przy ul. Grunwaldzkiej, budynki wielorodzinne przy ul. Marmurowej 11 i 13, Partyzantów 13, domy jednorodzinne przy ul. Duboisa i ul. Chełmońskiego.
„Słoneczna” w nowej odsłonie będzie obiektem mieszkalno-handlowo-usługowym z 49 mieszkaniami i parkingiem wewnętrznym. Dodatkowo Jaworznickie TBS zagospodaruje teren wokół pawilonu tworząc ogólnodostępny plac zabaw, strefę dla seniorów, nowe miejsca parkingowe i zieleńce. Oferta złożona przez RISER opiewa na kwotę 10,85 mln zł. Planuje się, że nowi lokatorzy wprowadzą się do swoich mieszkań już w III kw. 2018 r.

Najnowsze

To Top