Bez kategorii

Bądźmy świadomymi konsumentami

Z okazji Światowego Święta Konsumentów, które przypada 15 marca, życzę Konsumentom zadowolenia z dokonanych zakupów, udanych transakcji, korzystnych i prawidłowo realizowanych umów konsumenckich, dobrej jakości zakupionych towarów oraz poszanowania praw konsumentów przez przedsiębiorców.
Krystyna Banasik
Miejski Rzecznik Konsumentów

Tegoroczne obchody Dnia Konsumenta poświęcone są pozycji seniorów we współczesnej gospodarce. W dobie rozwoju srebrnej gospodarki zwanej również gospodarką senioralną, w której system usług i wytwarzanie dóbr ukierunkowany jest na wykorzystanie potencjału nabywczego osób starszych i zaspokojenia ich potrzeb konsumpcyjnych, bytowych oraz zdrowotnych, Senior winien być świadomym konsumentem.
KONSUMENCIE! ZAWIERAJĄC UMOWĘ Z PRZEDSIĘBIORCĄ BĄDŹ ROZWAŻNY I PRZEZORNY. OSTROŻNOŚĆ POZWOLI CI UNIKNĄĆ WIELU KŁOPOTÓW.
Zanim zdecydujesz się na zawarcie umowy powinieneś:

  • dokładnie zrozumieć, co proponuje przedsiębiorca, z którym zamierzasz zawrzeć umowę;
  • zapoznać się z wszelkimi postanowieniami umownymi, bowiem zawarcie umowy nierzadko może pociągać za sobą bardzo kosztowny obowiązek ich wypełnienia;
  • nie ulegać zbyt szybko namowom przedsiębiorcy do zawarcia umowy – nakłanianie do pospiesznego zawarcia umowy powinno wzmóc czujność konsumenta;
  • zwrócić się o radę do instytucji lub organizacji wyspecjalizowanych w ochronie konsumentów, jeśli nie rozumiesz, co oznaczają poszczególne postanowienia umowy i jakie wynikają z nich obowiązki;
  • zastanowić się, czy koniecznie w ten sposób i w tym miejscu musisz kupić daną rzecz – dotyczy to zwłaszcza sprzedaży na targowiskach, sprzedaży akwizycyjnej tzn. w naszym domu, miejscu pracy lub na ulicy oraz „na odległość” czyli m.in. w sklepach internetowych, za pośrednictwem telefonu lub telefaksu, z użyciem zamówienia wydrukowanego wraz z reklamą w gazecie lub w nadesłanym do domu katalogu.

Konsumencie pamiętaj, iż okazje nierzadko bywają złudne ale i często bardzo kosztowne.

Najnowsze

To Top