Bez kategorii

Wiosenne (nie)porządki

Czy wiosenny spacer po lesie potrafi zepsuć humor? Okazuje się że tak! Zwłaszcza, gdy widzi się takie obrazki, jak te, które przysłał do nas jeden z Czytelników. Na znalezisko natrafił (a wcale się nie starał) w lesie w Ciężkowicach nieopodal granicy z Sierszą. W czym łatwiejsze jest wywiezienie odpadów gabarytowych do lasu od zawiezienia ich do PSZOK?! Głupota niektórych mieszkańców jest bezbrzeżna!

Przypominamy, że w Jaworznie działa Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Martyniaków 8, gdzie można dostarczyć wszystkie odpady, z którymi mieszkańcy mogą mieć problem. Za Miejskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych przytaczamy pełną ich listę.
Odpady odbierane w GPSZOK: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z drewna, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania ze szkła, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, zużyte opony, baterie, metale (miedź, brąz, mosiądz, aluminium, ołów, cynk, żelazo i stal, cyna), mieszaniny metali, kable, odzież, tekstylia, urządzenia zawierające freony, przeterminowane i niepotrzebne lekarstwa, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, środki ochrony roślin, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, rozpuszczalniki, odpady zawierające rtęć, detergenty, akumulatory, gruz.

W naszej gminie funkcjonują również Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które w określonych dniach (jedna sobota w miesiącu) pojawiają się w wyznaczonych punktach w poszczególnych dzielnicach i na osiedlach Jaworzna (harmonogramy dostępne na stronie internetowej MZNK oraz w aplikacji na urządzenia mobilne „Kiedy Wywóz”).
Odpady odbierane w punktach mobilnych: tekstylia, drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, telefony, lampy fluorescencyjne oświetleniowe, odpady zawierające rtęć, przeterminowane i niepotrzebne lekarstwa, opakowania po farbach.

Warto również dodać, że aby ułatwić mieszkańcom Jaworzna pozbywania się niektórych niestandardowych odpadów, raz na kwartał odpady wielkogabarytowe (np. stare meble) odbierane są bezpośrednio sprzed posesji (wymagane uprzednie zgłoszenie telefoniczne). Raz na kwartał sprzed posesji odbierany jest również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Terminy odbioru sprzed posesji wspomnianych wyżej typów odpadów znajdziemy w harmonogramach oraz w aplikacji „Kiedy wywóz”.

Najnowsze

To Top