Bez kategorii

„Bądź na plus 60” – oferta dla seniorów

Jaworznickie Stowarzyszenie „Nasza Przystań” zostało beneficjentem rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 100 tys. zł możliwe będzie przygotowanie oferty edukacyjno-kulturalnej dla jaworznickich seniorów, która ma szansę przyczynić się do wzrostu ich aktywności społecznej i kulturalnej.

W ramach zadania „Bądź na plus 60 – jaworznicki program wsparcia dla seniorów” przewidziano organizację wyjazdów do teatru, bezpłatnych wydarzeń kulturalnych, licznych koncertów, zajęć artystyczno-manualnych (ceramika, malarstwo, rzemiosło artystyczne, fotografia), zajęć ruchowych oraz zajęć terapeutycznych w zakresie sprawności psychofizycznej i intelektualnej, a także prozdrowotnej. Oferta skierowana jest do 400 osób, w tym do 50 osób z niepełnosprawnością.
Promocja i informacja odbywać się będzie m.in. poprzez: ogłoszenia na internetowej stronie miasta (zostanie uruchomiona dedykowana zakładka dotycząca realizowanego projektu) oraz plakaty informujące o projekcie. Zadania będą zrealizowane w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r.


Monika Bryl, Zastępca Prezydenta Miasta:
Jaworzno stało się przykładem budowania miasta otwartego na potrzeby i oczekiwania osób starszych. Miasta, które rozumie i konsekwentnie realizuje politykę senioralną. Program wsparcia dla seniorów, na który zostało pozyskanych, aż 100 tysięcy zł to kolejny przykład naszej dobrej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przyznane środki w całości zostaną przeznaczone na realizację potrzeb jaworznickich seniorów. Wachlarz działań jest bogaty, a w planie mamy na przykład organizację wyjazdów seniorów do teatru, bezpłatny udział w koncertach, wydarzeniach kulturalnych, zajęciach artystyczno – manualnych, terapeutycznych i prozdrowotnych. Nie poprzestajemy na tych działaniach – jako gmina złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na utworzenie Klubu Seniora, który zlokalizowany byłby w centrum miasta przy ul. Matejki. Liczę, że i tym razem docenione zostanie nasze zaangażowanie w tworzenie miasta przyjaznego mieszkańcom, niezależnie od ich wieku.

Najnowsze

To Top