Bez kategorii

Drogowcy gotowi do przebudowy ul. 700–lecia w Jeleniu

Sprzęty drogowe pojawią się także już niebawem na ul. 700 – lecia w Jeleniu. Planowany do realizacji w roku bieżącym zakres to kolejny, po ubiegłorocznym etap, w trakcie którego wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni i chodników na tej ulicy.

21 marca podpisana została umowa z wykonawcą zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej ulicy 700-lecia w Jaworznie, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika i  wjazdów do posesji wraz z odwodnieniem i oświetleniem – etap 1 [km 0+0,00 ÷ km 0+581,30] – odcinek od skrzyżowania z ulicą Drabowe Bagno do skrzyżowania z ulicą Ludwiki Wawrzyńskiej o  długości 581,30 m”. Wykonawcą zadania będzie firma TRANZIT Sp. z o. o. Prace związane z przebudową powinny zakończyć się do 17 listopada 2017 r.
Tegoroczne prace obejmować będą swym zakresem odcinek ul. 700 – lecia od skrzyżowania z ul. Drabowe Bagno do skrzyżowania z ul. Ludwiki Wawrzyńskiej. (Zakres prac zaznaczony na zielono na mapie). Zbudowane zostanie odwodnienie, wykonana będzie nowa konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, chodników i  wjazdów do posesji z kostki betonowej wraz z wyróżnieniem skrzyżowań. Oprócz tego oświetlony zostanie odcinek od stacji transformatorowej „BAGNO” przy ul. Koszutskiej do ul. Drabowe Bagno.

Najnowsze

To Top