Bez kategorii

Jaworzno zwiększy wydatki inwestycyjne

Miejskie władze proponują zwiększenie wydatków inwestycyjnych. Zmiany w budżecie mają zapewnić środki na modernizację Sosiny, remont kolejnego oddziału w szpitalu, poprawę miejskiej infrastruktury sportowej, czy budowę rynku w Dąbrowie Narodowej. To tylko część planów inwestycyjnych, które będą możliwe do zrealizowania po wprowadzeniu zmian do budżetu oraz emisji obligacji komunalnych.

Jak co roku, marzec przynosi pełne rozliczenie ubiegłorocznego cyklu budżetowego. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2016 rok okazało się, iż miasto wypracowało nadwyżkę w postaci „wolnych środków” w wysokości ponad 16 mln zł.
Władze miasta proponują, aby zintensyfikować prace inwestycyjne i jeszcze w bieżącym roku rozpocząć realizację większej liczby projektów niż dotąd zakładano. Stąd znaczące zmiany w uchwale budżetowej, które wejdą pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej. Propozycje zmian w budżecie, a także propozycja emisji obligacji komunalnych, w tym roku na sumę 15,5 mln zł. Środki pozyskane z emisji mają umożliwić poszerzenie zakresu inwestycji miejskich. Zwłaszcza, iż pojawia się kilka dodatkowych szans.
Pierwszą szansą, a w zasadzie od środy kwestią przesądzoną, jest uzyskanie dofinansowania do projektu modernizacji Sosiny, o którym piszemy obszernie w odrębnym artykule. Do 28,3 mln zł dotacji z NFOŚiWG trzeba jednak dołożyć wkład własny w wysokości prawie 5 mln zł. Tej okazji zmarnować nie wolno, bo druga taka szansa się więcej nie powtórzy – wykładając z budżetu 5 mln zł, będzie można przeprowadzić pełną rewitalizację Sosiny o wartości 33 mln zł!
Prawie o 1 mln zł (do sumy 3,5 mln zł) zwiększono planowane wydatki na Planty i miejskie tereny parkowe. – W tym wypadku również czekamy na rozdysponowanie dofinansowań. Budowa wodnego placu zabaw na Plantach znalazła się na liście rezerwowej i w ciągu roku może się okazać, iż miastu przypadną środki, o które się ubiegamy. Mowa o 5,8 mln zł dofinansowania, ale oczywiście w budżecie należy zarezerwować fundusze na wkład własny – mówi Grzegorz Cyran, naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich.
Władze miasta proponują zasilić kwotą 2 mln zł Szpital Miejski w Jaworznie. Co roku samorząd przeznacza środki na wyremontowanie kolejnych oddziałów szpitalnych. Nie inaczej miałoby być w roku bieżącym.
Do 11,2 mln zł proponuje się zwiększenie wydatków na budowę Miejskiego Centrum Integracji Transportu w centrum Jaworzna. Ma to ścisły związek z  dofinansowaniem w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zwiększenie wydatków o 2 mln zł stanowi wypełnienie warunków podpisanej umowy na dofinansowanie w zakresie określonego wkładu własnego gminy. Przypomnijmy, iż już w najbliższym czasie ruszą przetargi na budowę centrum przesiadkowego, przebudowę Placu Górników i parkingu pod halą oraz termomodernizację samej hali widowiskowo-sportowej (o projekcie pisaliśmy obszernie w poprzednich numerach).
Kolejnymi oczekiwanymi przez mieszkańców inwestycjami są dzielnicowe rynki. W bieżącym roku planowano rozpoczęcie budowy rynku w Długoszynie. Dodatkową kwotę 1,4 mln zł miejskie władze proponują przeznaczyć na rozpoczęcie również w bieżącym roku budowy rynku w Dąbrowie Narodowej oraz zagospodarowanie skweru przy ul. Nowej.
Wniesione propozycje zmian zawierają niebagatelną sumę 5,1 mln zł na zbudowanie przy Stadionie Miejskim (stadion „Victorii”) kompleksu nowych boisk treningowych oraz sporządzenie projektu budowlanego modernizacji stadionu Azotanii, przystosowującej obiekt do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych.
Na dodatkowe pieniądze może liczyć również GEOsfera. Dzięki nim uda się przeprowadzić prace wykończeniowe pawilonu, który zbudowano w roku ubiegłym. Zapewni on nową przestrzeń wystawienniczą oraz sale konferencyjno-wykładowe, aby większa liczba gości mogła uczestniczyć w komfortowych warunkach w niezwykle popularnych zajęciach, które organizowane są w ośrodku.
Czy wspomniane powyżej inwestycje zostaną zrealizowane zdecydują radni. Już w najbliższy czwartek odbędzie się sesja Rady Miejskiej, gdzie pod ich głosowanie przedłożone będą zarówno propozycje zmian budżetowych, jak i projekt uchwały o emisji obligacji przez miasto.

Najnowsze

To Top