Bez kategorii

Przetarg na pierwszą w Polsce rowerostradę

Gmina ogłosiła przetarg na budowę Velostrady. Będzie to pierwsza w Polsce droga dla rowerów o takim standardzie. Z Osiedla Stałego do centrum pojedziemy szeroką, oświetloną rowerostradą z dwoma pasami w każdym kierunku oddzielonymi pasem z kostki brukowej i z towarzyszącym chodnikiem dla pieszych. Nie będzie skrzyżowań na jednym poziomie z drogami użytkowanymi przez samochody.

Na początku warto sprostować pewne nieścisłości, które zdążyły się już pojawić w mediach oraz przestrzeni publicznej w związku z jaworznicką inwestycją. Nagłówki typu „Pierwsza w Polsce autostrada dla rowerów” brzmią efektownie, ale jednocześnie śmiesznie. Autostrada, jak sama nazwa wskazuje, zaprojektowana i przeznaczona jest dla aut. Na Velostradzie nie uświadczymy żadnego auta (no może poza pojazdami utrzymania). Velostrada została zaprojektowana specjalnie dla rowerów. Prawdą natomiast jest, że to pierwsza droga dla rowerów w Polsce w tym standardzie.
Błędna jest również informacja, iż jej budowa kosztować ma blisko 35 mln zł. Wskazana suma (w tym 16 mln zł dofinansowania unijnego) to szacowany koszt budowy infrastruktury całego Miejskiego Centrum Integracji Transportu. Tymczasem szacunkowe koszty związane z trzema odcinkami drogi dla rowerów są obliczane na około 9 mln zł.
Przetarg ogłoszony z końcem ubiegłego tygodnia dotyczy zarówno budowy właściwej Velostrady (odcinek z Osiedla Stałego przez Podłęże do ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Centrum), jak i drogi dla rowerów (już w standardzie jednojezdniowym) ze Śródmieścia do Ciężkowic przez Jeziorki – zatem chodzi o dwa odcinki, których koszt wykonania (wraz z obiektami inżynieryjnymi) szacowany jest na ok. 5,9 mln zł.
Velostrada rozpocznie swój bieg przy skrzyżowaniu ul. Puszkina i Wita Stwosza na Osiedlu Stałym. Niemal w całości przebiegać będzie po śladzie zlikwidowanej linii kolejowej i wzdłuż jej nasypu na granicy terenu zalesionego. Skrajem parku dotrze na Podłęże, gdzie podobnie jak dawna linia kolejowa przetnie Al. Piłsudskiego po kładce zawieszonej nad jezdnią. Stamtąd jej ślad podąży pomiędzy ul. Ławczaną i Towarową aż do prostopadłej ul. Jana Pawła II. Na drugą stronę ruchliwej Trasy Śródmiejskiej Velostrada przebiegnie tunelem umieszczonym w jej nasypie, a następnie już po wspomnianym nasypie ominie górą ul. Mostową. Wzdłuż ul. Jana Pawła II trasa rowerowa dotrze do ul. Kolejowej, którą przekroczy po kolejnej kładce. Stąd już w postaci jednojezdniowej drogi rowerowej poprowadzonej wzdłuż ul. Kolejowej dotrze do ronda w Centrum.
Co niezwykle charakterystyczne, Velostrada nie będzie się krzyżować w jednym poziomie z żadną drogą o ruchu samochodowym – będzie nią można bezpiecznie i z dala od samochodów dojechać z Osiedla Stałego do ścisłego centrum Jaworzna. Aby osiągnąć ten cel, zbudowane zostaną dwie kładki nad ruchliwymi drogami oraz tunel pod Trasą Śródmiejską.
Na większości swego przebiegu jaworznicka Velostrada będzie drogą o dwóch jezdniach po dwa pasy ruchu każda, rozdzielonych półmetrowym pasem z kostki betonowej (łączna szerokość 5 m). Wzdłuż niej poprowadzony zostanie 2-metrowy chodnik dla pieszych. Jedyne zwężenia występować będą w obrębie kładek i tunelu. Oczywiście w ciągu całego przebiegu Velostrady zainstalowane zostanie dedykowane jej oświetlenie uliczne.
Drugi odcinek, który ma zostać wykonany w ramach przetargu dotyczy połączenia drogą rowerową Śródmieścia z Ciężkowicami przez Jeziorki. Ten fragment rozpocznie swój bieg nieopodal sądu, aby dotrzeć do wylotu ul. Turystycznej w Ciężkowicach. Po drodze przebiegnie ul. Insurekcji Kościuszkowskiej, dalej przez Równą Górkę i śladem polnej drogi gruntowej do Jeziorek. W Jeziorkach wypadnie na skrzyżowaniu ul. Gwardii Ludowej, Korczaka i bitej drogi prowadzącej w głąb lasu. Śladem tejże drogi gruntowej podąży aż do Ciężkowic.
Droga wykonana zostanie w standardzie jednojezdniowej asfaltowej drogi rowerowej z dwoma pasami ruchu o szerokości 1,5 m każdy. Ten odcinek również uzyska odrębne oświetlenie. Na szczególną uwagę zasługuje oświetlenie części prowadzącej przez las z Jeziorek do Ciężkowic. Tutaj przewidziano zainstalowanie automatycznego sterowania w postaci „świetlnej fali”. W stanie „niewzbudzonym” lampy świecić będą jedynie z 20-procentowym natężeniem. Dopiero po wykryciu ruchu przez radar lub czujniki w kolejnych sekcjach, oprawy rozbłyskiwać będą z pełną mocą. Droga w pełni oświetlana będzie zatem tylko wtedy, gdy znajdą się na niej użytkownicy.
Termin otwarcia ofert przetargowych na wykonanie inwestycji przewidziano na 30 maja. Zgodnie z warunkami przetargowymi wszystkie obiekty inżynieryjne związane z Velostradą (kładki i tunel) mają być wykonane do końca bieżącego roku. Oddanie całości inwestycji do użytku przewiduje się do końca września 2018.

Najnowsze

To Top