Bez kategorii

Koniec prywatnych folwarków w spółdzielniach?

Spółdzielcy mają dość istnienia „państwa w państwie”, jakim są spółdzielnie mieszkaniowe – określają je powszechnie mianem „księstw mieszkaniowych”. Żądają ukrócenia bezkarności zarządów, likwidacji Krajowej Rady Spółdzielczej i wprowadzenia regulacji prawnych, które wreszcie zwiększą wpływ na działanie spółdzielni samym ich członkom. W niedzielę (23 kwietnia) w Sosnowcu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja na rzecz Zmiany Świadomości Spółdzielców. Na konferencję zaproszono parlamentarzystów z regionu. W wydarzeniu brali też udział spółdzielcy z SM „Górnik”.

Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie „Kontra” Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Sielec w Sosnowcu, Sosnowieckie Stowarzyszenia Świadomy Lokator i Sosnowieckie Stowarzyszenie Sprawiedliwości Społecznej. Podczas niedzielnego spotkania pojawili się reprezentanci podobnych stowarzyszeń i ruchów obywatelskich z całego kraju – z Bielska, Gliwic, Krakowa, Olsztyna, Torunia, Warszawy, a także spółdzielcy z Jaworzna. To pokazuje, iż kwestia działalności spółdzielni mieszkaniowych w całym kraju wymaga szczególnej uwagi.
Spółdzielcy wystosowali apel do rządu, w którym wzywają do nowelizacji prawa spółdzielczego. W apelu znajdujemy takie postulaty jak: koniec sztucznego członkostwa, likwidacja „prezesowskich folwarków”, transparentne finanse w spółdzielniach mieszkaniowych, rzetelne rozliczanie opłat, statuty zgodne z literą prawa, likwidacja Krajowej Rady Spółdzielczej.
Przedstawiciele organizacji zrzeszających członków spółdzielni w swych wystąpieniach konferencyjnych wskazywali na patologie w zarządach spółdzielni, obchodzenie prawa (lub zmiany statutów w celu osiągania własnych celów) czy powszechne ignorowanie woli mieszkańców. Jednymi z najbardziej szokujących praktyk, do których dochodziło w niektórych spółdzielniach było nawet szkalowanie członków (choćby poprzez bezprawne pozbawianie ich członkostwa lub przez zakłócanie im spokojnego zamieszkiwania), a także napaści i pobicia „niepokornych” lokatorów. Przemawiający podkreślali też wyniki finansowe spółdzielni, o ile udawało się do nich dotrzeć, co nie jest sprawą łatwą – spółdzielnie toną w długach.
W konferencji gremialnie wzięli udział parlamentarzyści z regionu reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość oraz Kukiz ’15. Posłanka PiS Ewa Malik poinformowała, iż jej klub dysponuje już wstępnym projektem regulującym funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych i znajduje się on w fazie wewnętrznych uzgodnień oraz konsultacji. Barbara Chrobak z Kukiz ’15  potwierdziła, że jej klub także dysponuje własnym projektem nowej ustawy o spółdzielczości.
To oznacza, że zmiany w spółdzielczości są nieuchronne, a prawo w tym zakresie zostanie znowelizowane. Jak jednak podkreślał senator PiS Michał Potoczny, za zmianami ustawowymi powinna pójść zmiana w świadomości samych spółdzielców – powinni oni aktywnie walczyć o swoje prawa, jeśli uważają, że są one naruszane przez spółdzielcze władze. Około 4 mln Polaków jest członkami spółdzielni mieszkaniowych – to niebagatelna liczba. Od ich własnej aktywności zależy jak zarządzane są spółdzielnie.
W konferencji wzięli udział członkowie jaworznickiej SM „Górnik”. Wśród posłów żywo zainteresowanych sytuacją spółdzielców był Dariusz Starzycki – jaworznicki poseł PiS.


Dariusz Starzycki, poseł PiS:
– Prace nad nową ustawą o spółdzielczości dobiegają końca. Nowe przepisy mają na celu usprawnienie działania spółdzielni, ale przede wszystkim wyeliminowanie patologii, do których w spółdzielniach dochodzi. A o tych patologiach jest coraz głośniej, nie tylko podczas konferencji takich jak niedzielna. To niewyobrażalne, aby członkowie spółdzielni byli bezsilni wobec decyzji rad nadzorczych i zarządów. Aby nie mieli realnego wpływu na warunki jakie oferują im spółdzielnie, mimo że poprzez czynsze partycypują w finansowaniu ich działalności oraz mają swe wymierne udziały w majątku wspólnym. Te niepokojące sygnały już od lat docierają ze wszystkich rejonów kraju. Kwestia spółdzielni mieszkaniowych jest zagadnieniem, które dotyczy kilku milionów Polaków i wymaga pilnej interwencji.

Najnowsze

To Top