Bez kategorii

Prace na drogach do przodu

Postępy prac związanych z rewitalizacją części Osiedla Stałego widać już bardzo wyraźnie. Ekipa remontowa zdążyła już ułożyć znaczną część płyt ażurowych na miejscach parkingowych przed blokami przy ul. Łukasiewicza 1 – 7.

Po obustronnym ułożeniu płyt ażurowych wykonana zostanie droga manewrowa z kostki betonowej. W tym etapie zostanie również wybudowany chodnik wzdłuż parkingu, stanowiący przedłużenie ciągu pieszego od ul. Morcinka w kierunku parku. Oprócz tego wyremontowany zostanie chodnik stanowiący dojście do budynku przy ul. Łukasiewicza 9 a i b.
Pod warunkiem sprzyjających warunków pogodowych wykonawca planuje zakończyć tę część robót do 18 maja. Wówczas rozpocznie się kolejny etap związany z realizacją tej inwestycji, obejmujący swym zakresem remont ul. Radosnej oraz odcinki ulic: Wyczółkowskiego i Partyzantów. Szczegółowe informacje dotyczące prac na Osiedlu Stałym pojawiać się będą na facebookowym profilu oraz stronie internetowej MZDiM.
Równolegle trwają prace remontowe na ul. Leśnej na odcinku od ul. Fredry do ul. Moniuszki. Obecnie ekipa remontowa układa nawierzchnię chodnika z kostki betonowej. W następnej kolejności pracownicy MZDiM wyremontują nawierzchnię jezdni. Roboty te to kolejna część prac polegających na kompleksowej rewitalizacji Osiedla Podłęże, gdzie już w poprzednich latach zrealizowanych został szereg zadań, zmierzających do poprawy infrastruktury drogowo – chodnikowo – parkingowej.

Najnowsze

To Top