Bez kategorii

Co dalej z izbą wytrzeźwień?

Urząd Miasta rozważa zabezpieczenie w innej formie działalności wykonywanej przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych (popularnie zwany izbą wytrzeźwień). Początkiem tego roku, Urząd w swoim komunikacie na stronie miejskiej wyraził zaniepokojenie stałym wzrostem kosztów obligatoryjnych oraz trudnościami w pozyskaniu personelu medycznego do pracy. Zły stan techniczny budynku i konieczność poniesienia w najbliższym czasie nakładów finansowych na jego remont to kolejny argument za znalezieniem alternatywnego, ale bezpiecznego rozwiązania.

Z rozmów z urzędnikami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie Ośrodka wynika, że obawy związane z utratą personelu, pojawiającymi się problemami z pełną obsadą dyżurów, a ostatnio również utrudnieniami związanymi z pogarszającym się stanem technicznym budynku narastają. Jak mogliśmy wyczytać w styczniowym komunikacie, rozważane są alternatywne działania, które zmieniłyby obecny stan rzeczy. Pozyskanie ludzi do niewdzięcznej pracy, jaką jest opieka nad pacjentami w stanie upojenia alkoholowego, graniczy z cudem. Przy widmie zagrożenia brakiem lekarzy i odejściami personelu medycznego działalność Ośrodka stanęła pod znakiem zapytania.
Funkcjonowanie izby w wytrzeźwień w Jaworznie miało swe pozytywne aspekty. Było nim przede wszystkim usprawnienie działania służb miejskich i policji – patrole nie traciły czasu i paliwa na odwiezienie wymagających tego osób do podobnej placówki w innym mieście. Jaworznicka izba na miejscu zapewniała bezpieczeństwo osobom w stanie upojenia alkoholowego, a gdy były agresywne także ich rodzinom. Jednak jeśli instytucja straci ustawową zdolność do wykonywania działalności (z powodu braku personelu), nieuniknione będzie zawarcie porozumienia z innym Ośrodkiem, który będzie w stanie zabezpieczyć pacjentów z Jaworzna.
– Cały czas analizujemy sytuację i sprawdzamy różne możliwości. Lekarzy brakuje w szpitalach, przychodniach, nie wybierają również naszego Ośrodka Profilaktyki Uzależnień – najczęściej ze względu na trudny i niewdzięczny charakter pracy. Ostatnim rozwiązaniem, które bierzemy pod uwagę jest zamknięcie izby, jednak przy braku personelu medycznego będziemy musieli zmierzyć się z taką perspektywą. Rozmawiamy z policją, strażą miejską oraz innymi ośrodkami profilaktyki na terenie województwa. Cel jest jeden: bezpieczeństwo jaworznian – mówi wiceprezydent Monika Bryl.
Ewentualne zmiany mogą nastąpić dopiero w 2018 roku – obecnie miasto musi respektować podpisane na 2017 rok porozumienia z czternastoma gminami, z których dowożeni są pacjenci. W przypadku przyjęcia alternatywnego rozwiązania i zawarcia umowy z Ośrodkiem w innej gminie, urzędnicy wskazują na konieczność wyposażenia i przeorganizowania pracy Straży Miejskiej oraz zwiększenia dofinansowania nadgodzin dla policji (miasto corocznie dofinansowuje nadgodziny policyjne). Zapewnienie dodatkowych patroli przez policję i straż miejską generuje koszty, jednak miasto musi zabezpieczyć odpowiednią ilość służb na miejscu, po wyjeździe patrolu z nietrzeźwym poza granice miasta.
Nie ma za to prawnych możliwości (jak sugerowała jedna z lokalnych gazet), aby zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, osobę nietrzeźwą, zatrzymaną przez policję lub straż miejską odwozić do jakiejkolwiek prywatnej izby wytrzeźwień, świadczącej komercyjne usługi. Z takich prywatnych podmiotów klienci korzystają wyłącznie dobrowolnie. Tego typu placówki nie spełniają warunków wyszczególnionych w ustawach.

Najnowsze

To Top