Bez kategorii

Prace na ul. Martyniaków

22 maja MZDiM rozpoczął prace związane z poprawą nawierzchni ul. Martyniaków. Roboty mają charakter doraźny, odcinkowy i są prowadzone przez MZDiM siłami własnymi. Realizacja prac w ten sposób – dodatkowo w ciągu dnia (a nie w godzinach nocnych, czy w weekendy) – pozwala zminimalizować koszty remontu. Decyzję o takim trybie prac MZDiM podjął także mając na uwadze inne alternatywy przejazdu, które umożliwiają ominięcie remontowanego odcinka drogi.

Zakres prac obejmuje wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Moniuszki. Wymiana starej warstwy ścieralnej na nową potrwa łącznie około 2 tygodnie. Prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie i zachowanie szczególnej ostrożności w tym rejonie.
W przyszłości planowany jest remont ul. Martyniaków o szerszym zakresie, przy okazji przebudowy obwodnicy południowej.

Najnowsze

To Top