Bez kategorii

Matysik przegrywa w pierwszej instancji

We wtorek (6 czerwca) zapadł wyrok w sprawie, którą wytoczył prezes Sławpolu Sławomir Baran redaktorowi „Co Tydzień” Józefowi Matysikowi. Sąd uznał, że doszło do naruszenia dóbr osobistych powoda i nakazał zapłatę 10 tys., kosztów sądowych i umieszczenie na łamach „Co Tydzień” przeprosin. Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawa była efektem opublikowania na łamach „Co Tydzień” tekstu autorstwa Józefa Matysika pt. „Ciemne interesy w środku miasta, czyli na jaworznickim rynku”. Redaktor sugerował w nim liczne nieprawidłowości i nadużycia w związku z rewitalizacją jaworznickiego Rynku. W tekście padły również sugestie o domniemanej korupcji, której mieli się dopuścić urzędnicy przeprowadzający odbiór inwestycji. To właśnie prezes głównego wykonawcy robót miał korumpować urzędników.
Sławomir Baran pozwał w związku z tym Matysika do sądu. Sąd we wtorek w wyroku w sprawie o ochronę dóbr osobistych wskazał, iż autor tekstu naruszył dziennikarskie zasady zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy przygotowaniu i publikacji materiału, w którym zamieszczono nieprawdziwe i niesprawdzone informacje.
Sąd uznał, iż bezsprzecznie zostały naruszone dobra osobiste powoda. Nakazał w związku z tym Józefowi Matysikowi umieszczenie przeprosin na łamach „Co Tydzień”, uregulowania kosztów sądowych oraz wypłatę 10 tys. zł. Wyrok nie jest prawomocny.
Jak donosi „Puls Jaworzna”, Matysik „nie zgadza się z wyrokiem sądu i pozostaje przy swoim”. Nam udało się nieoficjalnie dowiedzieć, że wyrokiem nie jest usatysfakcjonowany również powód. Obie strony postępowania czekają na pisemne uzasadnienie wyroku, aby ostatecznie zadecydować o ewentualnym wniesieniu apelacji.

Najnowsze

To Top