Bez kategorii

Nie będzie zmian ceny wody – zapewnia MPWiK

– Jeśli ustawa Prawo Wodne zostanie wprowadzona w obecnej formie, to z tego powodu, jako jaworznickie wodociągi nie przewidujemy zmian w cenie wody pitnej – informuje Sławomir Grucel, rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie. Jaworznianie nie muszą się zatem obawiać wzrostu cen wody. Zgoła inna atmosfera panuje w miastach aglomeracji górnośląskiej, ponieważ Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów zapowiedziało podwyżki na poziomie 20 procent.

We wtorek (18 lipca) Sejm przyjął nowelizację do Prawa Wodnego. Jak podkreśla Ministerstwo Środowiska, nowelizacja była niezbędna, aby dostosować polskie ustawodawstwo do europejskiej dyrektywy wodnej, która wymusza wprowadzenie opłat środowiskowych za wodę. Jej celem jest między innymi bardziej racjonalna gospodarka wodna i wymuszenie oszczędzania wody.
Polska miała termin na nowelizację przepisów do końca 2015 roku, który wydłużony został przez Komisję Europejską na koniec 2016 roku. To oznacza, że obowiązek wprowadzenia nowelizacji Prawa Wodnego spoczywał jeszcze na poprzednim rządzie. Ten jednak terminów nie dochował i za brak nowelizacji przeciwko Polsce zapadł niekorzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pojawiła się również realna groźba zawieszenia finansowania przez UE inwestycji wodnych w Polsce. Chodzi o blokadę środków dla naszego kraju w wysokości 3,5 mld euro.
Zgodnie z wykładnią ministerstwa, nowe Prawo Wodne nie poskutkuje podwyżkami cen za wodę dla mieszkańców. Z oficjalnego komunikatu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie wynika, iż MPWiK rzeczywiście nie przewiduje zmian w cenie wody dla mieszkańców naszego miasta. – Jeśli ustawa Prawo Wodne zostanie wprowadzona w obecnej formie, to z tego powodu, jako jaworznickie wodociągi nie przewidujemy zmian w cenie wody pitnej – informuje Sławomir Grucel, rzecznik prasowy MPWiK w Jaworznie.
Budowa nowoczesnego ujęcia „Piaskownia” umożliwiło uniezależnienie się od dostaw wody od zewnętrznych podmiotów. – – Procentuje nasza niezależność od zewnętrznych dostawców. Korzystamy w około 92% z naszych własnych źródeł. Stało się to możliwe dzięki wybudowaniu nowoczesnego ujęcia wody „Piaskownia” – wyjaśniał Józef Natonek, prezes MPWiK. – Właśnie dzięki temu była możliwa obniżka cen przed trzema laty. Racjonalna polityka firmy oraz optymalizacja kosztów pozwala utrzymać ceny na niezmiennym poziomie, mimo iż cały czas prowadzimy niezwykle kosztowne inwestycje.
W roku 2014 w Jaworznie nastąpiła obniżka taryf i od tego czasu cena za wodę i odbiór ścieków pozostaje na niezmienionym poziomie (łączna stawka 14,18 zł za metr sześc. wody i odprowadzonych ścieków). Uniezależnienie od zewnętrznych dostawców sprawia również, że zmiany w Prawie Wodnym nie spowodują wzrostu cen dla mieszkańców Jaworzna.
Podwyżkami cen o 20% grozi bowiem Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. – spółka należąca do samorządu województwa śląskiego i kontrolowana przez Marszałka Województwa. Jest ona największym producentem i hurtowym dostawcą wody w województwie, dostarczając wodę pitną dla 3,5 mln mieszkańców aglomeracji śląskiej.
Ta deklaracja przedstawicieli GPW S.A. wywołała natychmiastową reakcję wiceministra środowiska Mariusza Gajdy. – Dementuję ostatnie doniesienia medialne płynące z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów (GPW). Wprowadzenie ustawy Prawo wodne nie może odbywać się kosztem Polaków – GPW również powinno to wiedzieć. Odnoszę wrażenie, że to właśnie to przedsiębiorstwo chce przy okazji ustawy zarobić na mieszkańcach regionu – stwierdził wiceminister środowiska Mariusz Gajda.
Minister wskazał również, iż zgodnie z informacjami akcjonariuszy przedsiębiorstwa „nadpłynność finansowa spółki to obecnie 250 mln zł”, a w samym tylko roku 2015 spółka zadeklarowała blisko 33 mln zł zysku i wypłaciła ponad 20 mln zł dywidendy akcjonariuszom (80% akcji GPW pozostaje w posiadaniu samorządu województwa). – Nie jest więc jasne, dlaczego spółka, w której większość udziałów ma samorząd województwa śląskiego, chce podwyższać opłaty dla mieszkańców swojego regionu, skoro sama deklaruje znaczące zyski za wodę, którą tym mieszkańcom sprzedaje – zauważył wiceszef Ministerstwa Środowiska.
Minister zapowiedział również powołanie krajowego regulatora cen wody, który będzie nadzorował wysokość opłat tak, aby była ona racjonalna i uzasadniona ekonomicznie faktycznymi kosztami poboru wód i zrzutu ścieków.

Najnowsze

To Top