Z miasta

Kolejne miliony dla Jaworzna?

Początkiem lipca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie opublikował ranking, w którym wniosek na realizację VI fazy jaworznickiego projektu kanalizacyjnego znalazł się na 7 miejscu, na 149 zgłoszonych. Może to oznaczać, iż po wakacjach Jaworzno uzyska kolejne milionowe dofinansowanie m.in. na realizowaną od maja inwestycję w Byczynie oraz na dalszą modernizację Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb.

Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI” przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną pierwszego stopnia. Znalazł się na wysokim 7 miejscu. Uzyskał 31 punktów, na 34. Przekroczył tym samym próg wymaganych 55% punktów możliwych do uzyskania. Przed nami ocena merytoryczna drugiego stopnia, która według informacji z Narodowego Funduszu potrwa do końca sierpnia. Pełna lista wniosków, z przyznanym dofinansowaniem, ma być znana 4 września br. – wyjaśnia Prezes Zarządu MPWiK Józef Natonek.
Jaworzno znalazło się w czołówce wraz z takimi miastami jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Lublin, czy Kołobrzeg. Każdy z projektów może uzyskać maksymalnie 85% dofinansowania. Jeśli decyzja komisji będzie pozytywna, MPWiK po wakacjach może podpisać kolejną umowę na dofinansowanie rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej. Przypomnijmy tylko, że od 2011 roku jaworznickie wodociągi przeznaczyły ponad 320 mln zł na inwestycje polepszające standard życia mieszkańców. Na tą kwotę składa się budowa nie tylko 100 km nowej kanalizacji, ale także budowa nowego ujęcia wody pitnej Piaskownia, modernizacja sieci wodociągowej, czy modernizacja części biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniu.
Sama Byczyna stanowi trzon wniosku o dofinansowanie VI fazy. Zakres kanalizacji w Byczynie obejmuje około 35 km sieci sanitarnej dla 3523 mieszkańców oraz modernizację 15 km sieci wodociągowej. Jednak we wniosku znajdują się także inne, ważne zadania.
Oprócz Byczyny, złożony i oceniany wniosek obejmuje budowę kanalizacji m.in. na osiedlu Dąbrowa Narodowa, Równa Górka i w okolicach Rynku w Jeleniu, a także ul. Chopina, Marusarzówny, Szczelnik, Żywicznej, Szelonka, Kruczej, Tylnej, Wandy, Świstackiego i Kopernika. Za kolejne środki, które mam nadzieje zostaną nam przyznane, modernizacji poddana zostanie również oczyszczalnia ścieków Jeleń-Dąb, a dokładnie jej część mechaniczna – dodaje Prezes Natonek.
W sumie podczas VI fazy modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego może powstać (lub zostanie zmodernizowanych) 70 km sieci sanitarnej i 37,38 km sieci wodociągowej. Skorzysta na tym 6 470 mieszkańców Jaworzna. Wartość całego VI projektu szacowana jest na 122  902  847,11 zł.

Najnowsze

To Top