Z miasta

TIR-y wjeżdżają do centrum łamiąc przepisy

W ostatnich tygodniach nade często widywaliśmy w ścisłym centrum miasta sytuacje, gdy ruch na drodze był blokowany przez samochody ciężarowe, które utknęły na ciasnym skrzyżowaniu (dotyczy to szczególnie wylotu ul. św. Barbary). Przedstawiciele MZDiM przekonują, że oznakowanie jest jednoznaczne i nie pozostawia wątpliwości. Wina leży zatem po stronie kierowców. Może większą uwagę przywiązują do wskazań nawigacji, zamiast zwracać uwagę na znaki?

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi oznakowania regulującego dopuszczalny tonaż pojazdów mogących wjechać do centrum oraz powtarzającymi się w ostatnich tygodniach przejazdami wielkogabarytowych pojazdów ciężarowych przez ul. św. Barbary, publikujemy za Miejskim Zarządem Dróg i Mostów krótkie wyjaśnienie sytuacji.
Cały obszar wewnątrz kwartału ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej, ul. św. Wojciecha i ul. Chełmońskiego w Jaworznie wraz z ul. św. Barbary objęty jest zakazem wjazdu samochodów ciężarowych o masie powyżej 10 t. Funkcjonujące oznakowanie jest jasne i czytelne, co zresztą widać na załączonej schematycznej mapce. Z oznakowania wynika, że nie ma możliwości, by nie łamiąc przepisów, wielkogabarytowe samochody ciężarowe dostały się na ul. św. Barbary (w zakreskowaną na mapie strefę).
Biorąc pod uwagę, że istniejące oznakowanie wyklucza możliwość wjechania na ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, nie ma uzasadnienia, by ustawiać przy ul. św. Barbary dodatkowy znak informujący o ograniczeniu tonażu.
W związku z powyższym zaobserwowane przejazdy samochodów ciężarowych ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, ul. Chełmońskiego czy np. ul. św. Barbary nie są spowodowane niewłaściwym, niekompletnym, nieczytelnym czy mylącym oznakowaniem. Wszystko wskazuje, że winny jest w tym przypadku tzw. czynnik ludzki – może to być celowe działanie bądź też nieuwaga kierujących pojazdami.
Niestety, sytuacja się powtarza regularnie – skutkiem takiego postępowania jest utrudnienie bądź też uniemożliwienie przejazdu np. ul. św. Barbary czy pl. św. Jana innym uczestnikom ruchu i konieczność angażowania funkcjonariuszy służb mundurowych celem przywrócenia prawidłowego ruchu na tych drogach.

Źródło: MZDiM Jaworzno

Najnowsze

To Top