Zdrowie

Nocne dyżury realizować będzie szpital

Od 1 października jednostką odpowiedzialną za zorganizowanie dyżurów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w naszym mieście będzie Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie. Nocne i świąteczne dyżury realizowane będą przez szpital w budynku MCM Leopold przy ul. Grunwaldzkiej 235, czyli w miejscu, gdzie do tej pory udzielano pacjentom tego typu świadczeń.

Wraz z reformą służby zdrowia oraz ustanowieniem tzw. „sieci szpitali”, to właśnie na szpitale, które weszły do sieci spada obowiązek zabezpieczenia świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Jaworznicka placówka została zakwalifikowana do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. „sieci szpitali”) jako szpital II stopnia. Tym samym jest zobligowana do zorganizowania i udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki.
Dotychczas nocne i świąteczne dyżury lekarskie i pielęgniarskie zapewniał w Jaworznie Zespół Lecznictwa Otwartego, na podstawie umowy z NFZ. Warto przypomnieć, iż przez wiele lat ZLO był jedyną placówką zdrowotną z terenu Jaworzna, która do konkursu na tego typu świadczenia w ogóle przystępowała. Nocne i świąteczne dyżury realizowane były przez ZLO w MCM Leopold przy ul. Grunwaldzkiej 235.
Od 1 października bieżącego roku obowiązek zapewnienia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla jaworznickich pacjentów przejmuje Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie. Ale uwaga – nocne dyżury będą realizowane nadal w MCM Leopold. Pomieszczenia przychodni oraz środki techniczne niezbędne do organizacji dyżurów zostaną udostępnione szpitalowi przez ZLO na mocy porozumienia.
– Zespół Lecznictwa Otwartego wynajmie Szpitalowi pomieszczenia przychodni, aparaturę medyczną i diagnostyczną, samochód do pełnienia dyżurów wyjazdowych, system łączności oraz infrastrukturę informatyczną, tak aby zapewnić ciągłość w realizowaniu nocnych i świątecznych świadczeń – informuje Jacek Nowak, prezes ZLO. – Zgodnie z zapisami ustawowymi, od 1 października to Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie udzielał będzie tego rodzaju świadczeń. Po stronie Szpitala leżeć będzie zatem zapewnienie obsady lekarskiej i pielęgniarskiej, zakup niezbędnych leków oraz jednorazowych środków medycznych, a także kwestie związane z refundacją procedur.
Innymi słowy, dla jaworznickich pacjentów zmienia się podmiot, który udzielał będzie w nocy i święta pomocy lekarskiej (będzie to szpital), nie zmienia się zaś miejsce, gdzie ta pomoc będzie udzielana (MCM Leopold przy ul. Grunwaldzkiej 235).
– Zależy nam na tym, aby zmiany w zakresie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przebiegły płynnie i bez zbędnego zamieszania. Naszym priorytetem jest ciągłość zapewnienia opieki medycznej i dobro pacjentów – podkreśla Jacek Nowak.

Najnowsze

To Top