Z miasta

Rozdysponowano 39 mieszkań do remontu

fot. MZNK Jaworzno

W Jaworznie w maju zainicjowano program „Mieszkanie za remont”. W środę (20 września) Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała wnioski zainteresowanych. Spośród 50 mieszkań do remontu dostępnych w programie rozdysponowano 39 lokali.

W środę (20 września) w siedzibie MZNK zebrała się Społeczna Komisja Mieszkaniowa, aby zaopiniować wnioski osób zainteresowanych uzyskaniem mieszkania komunalnego w zamian za przeprowadzenie jego remontu. Przypomnijmy, iż program „Mieszkanie za remont” zainicjował Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Gmina dysponuje bowiem pewną liczbą mieszkań komunalnych, które uległy degradacji za sprawą poprzednich lokatorów i nie są zasiedlone ponieważ aktualnie brak środków na ich remont. Z drugiej strony spora grupa jaworznian oczekuje na przydział mieszkania komunalnego – wielu z nich wyrażała gotowość przyjęcia zdewastowanego lokalu i przeprowadzenia w nim remontu na własny koszt. Tę właśnie możliwość otworzył program „Mieszkanie za remont”, który z powodzeniem sprawdza się w kilku innych polskich miastach.
– Program mieszkanie za remont to nowość w naszym mieście. Jest realną odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania jaworznian, jednocześnie stanowi szansę na zmniejszenie liczby pustostanów w naszej gminie – powiedział zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek.
Jaworznianie zainteresowani programem złożyli 228 wniosków o przydział mieszkania do remontu, a samych wytypowanych przez MZNK lokali było 50. Aby ubiegać się o mieszkanie należało spełnić określone kryteria, za które Społeczna Komisja Mieszkaniowa przyznawała punkty.
Nie wszystkie mieszkania wzbudziły zainteresowanie – na 6 spośród nich nie znaleźli się chętni, na 5 kolejnych zostały złożone wnioski lecz zainteresowani otrzymali możliwość wynajęcia innego lokalu. Były jednak też takie, które okazały się szczególnie atrakcyjne – np. na lokal przy ul. Grunwaldzkiej 210 spłynęły 54 wnioski.
W rezultacie w pierwszej edycji programu „Mieszkanie za remont” rozdysponowano 39 mieszkań. Osoby uprawnione do zawarcia umowy z MZNK będą zobowiązane do przeprowadzenia remontu w terminie maksymalnie 4 miesięcy. W tym okresie płacić będą wyłącznie za media, bez czynszu. Po wykonaniu remontu i odbiorze prac przez pracownika MZNK wnioskodawcy zawrą bezterminową umowę najmu mieszkania.
Listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu oraz pełne listy wszystkich wnioskodawców z punktacją ich wniosków są dostępnie na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

Najnowsze

To Top