Z miasta

Ruszyły ankiety do studium transportowego

We wtorek (19 września) rozpoczęły się badania ankietowe dotyczące zachowań komunikacyjnych mieszkańców regionu. Będą one elementem opracowania Studium Transportowe Subregionu Centralnego. Dokładny termin badań przeprowadzanych przez ankieterów w 441 gospodarstwach domowych w Jaworznie oraz na siedmiu jaworznickich przystankach autobusowych poznamy już wkrótce.

Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego jest zapowiadane jako pierwsze tego typu kompleksowe opracowanie zagadnień transportu dla centralnej części województwa śląskiego. W niektórych z miast województwa powstawały już opracowania studialne dotyczące transportu (np. w Jaworznie), ale siłą rzeczy ograniczały się one do granic konkretnych gmin. Dotąd studium transportowym o największym zasięgu terytorialnym w województwie pozostaje wspólne opracowanie wykonane na zlecenie Jaworzna, Sosnowca i Mysłowic, które stanowiło część dokumentacji projektu DTŚ Wschód.
Nowy strategiczny dokument obejmować ma swym zasięgiem wszystkie miasta wchodzące w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i wykraczać nieco poza nią – subregion centralny jest bowiem większy niż sama metropolia. W związku z faktem, iż Jaworzno wchodzi w skład subregionu centralnego, opracowanie będzie obejmować również nasze miasto. Zresztą prezydent Paweł Silbert był jednym z inicjatorów i największych orędowników tego przedsięwzięcia – nawoływał o stworzenie studium dla całej aglomeracji już od lat.
Studium ma w zamyśle dokładnie zidentyfikować zwyczaje transportowe mieszkańców regionu, określić główne szlaki komunikacyjne i ich obciążenie oraz stworzyć komputerowy model ruchu w badanej części województwa. To z kolei umożliwi opracowanie koncepcji i kierunków rozwoju systemu transportowego na obszarze subregionu centralnego. Najistotniejszy jest fakt, iż koncepcje te opierać się będą na twardych danych i realnej diagnozie aktualnej sytuacji oraz prognozach na nadchodzące lata.
Badania ankietowe ruszyły 19 września. Badani będą respondenci z 41 gmin GZM i Jaworzna oraz dodatkowo 31 gmin subregionu centralnego i 17 gmin przyległych.
W Jaworznie przewiduje się przebadanie ankietowe członków 441 gospodarstw domowych oraz przeprowadzenie ankiet na 7 przystankach PKM Jaworzno. Dokładne terminy badań zostaną wkrótce podane do wiadomości publicznej. Tymczasem osoby zainteresowane udziałem w powstawaniu studium transportowego mogą wypełnić ankietę dotyczącą swych zachowań komunikacyjnych, która udostępniona jest na stronie www.studiumtransportowe.pl. Ankieta jest anonimowa, a wszystkie udzielone informacje objęte są ochroną.

Tomasz Tosza, zastępca dyrektora MZDiM:
– Mogę powiedzieć tylko – rychło w czas. To studium powinno było powstać dobre 10 lat temu, aby zapobiec punktowemu i czasem niezbyt uzasadnionemu traktowaniu systemu drogowego w regionie. Po to, aby poszczególnym realizowanym inwestycjom drogowym przyświecał wyraźny strategiczny zamysł i by system stawał się coraz bardziej spójny. Tego brakowało.
Dobrze, że praktycznie na swoim starcie Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia otrzyma taki dokument, który wesprze planowanie w przyszłości. Doskonale, szkoda tylko, że dopiero teraz.

Najnowsze

To Top