Z miasta

W Ciężkowicach powstanie Centrum Społeczno-Kulturalne

Decyzja zapadła – Ciężkowice wzbogacą się o Centrum Społeczno-Kulturalne, które mieścić się będzie w budynku dawnego urzędu pocztowego. Obiekt zostanie wyremontowany i przystosowany do pełnienia nowej funkcji. W związku z tym faktem projekt JBO, który miał być realizowany w Ciężkowicach w bieżącym roku, zostanie odroczony do czasu ukończenia Centrum Społeczno-Kulturalnego. Zakłada on bowiem zagospodarowanie skweru przylegającego bezpośrednio do obiektu.

Pomysł zgłoszony przez Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Ciężkowic zostanie zrealizowany. Właśnie lokalne stowarzyszenie w listopadzie ubiegłego roku wniosło do miejskich władz propozycję, aby budynek przy ul. ks. Mroczka 49, gdzie mieściła się noclegownia (przeniesiona wraz z początkiem 2017 roku do innej lokalizacji), a wcześniej urząd pocztowy – zaadaptować na potrzeby centrum kultury.

Po części propozycja stowarzyszenia wynikała z sukcesu projektu JBO zagospodarowania skweru przy wspomnianym budynku na cele rekreacyjno-kulturalne. Zdobył on w głosowaniu rekordową w skali całego miasta liczbę głosów – aż 1.089 mieszkańców Ciężkowic chciało, by niezagospodarowany dotąd skwer stał się miejscem z ogólnie dostępną infrastrukturą sprzyjającą spotkaniom mieszkańcom i miejscem zabaw dzieci.

– Zważywszy na sukces projektu JBO, świadczący iż mieszkańcy Ciężkowic oczekują stworzenia ogólnodostępnego miejsca spotkań w centrum dzielnicy, postanowiliśmy przedyskutować z władzami miasta, czy istnieje szansa na zrealizowanie większego projektu służącego społeczności lokalnej. Budynek po noclegowni wydawał nam się idealny, gdyż znajduje się w centrum dzielnicy, w niewielkiej odległości od szkoły i tuż przy OSP Ciężkowice, gdzie tradycyjnie skupia się część dzielnicowych wydarzeń – przypomina Mirosław Pieczara, prezes stowarzyszenia Mieszkańcy dla Ciężkowic. – Nasza propozycja spotkała się z bardzo przychylną reakcją Pana prezydenta Pawła Silberta, który stwierdził, iż w Ciężkowicach rzeczywiście celowym byłoby stworzenie centrum społeczno-kulturalne. W tę inicjatywę mocno zaangażowała się również wiceprezydent Monika Bryl. Dzisiaj możemy się cieszyć, że decyzja zapadła i w Ciężkowicach powstanie Centrum Społeczno-Kulturalne z prawdziwego zdarzenia.

W zmodernizowanym obiekcie przy ul. ks. Mroczka 49 będzie mieścić się klub środowiskowy z ofertą skierowaną przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. W budynku będą mogli spotykać się także dorośli mieszkańcy dzielnicy. Podobnie jak dzieje się to na przykład w Byczynie, gdzie w klubie „Niko” organizowane są wystawy, wieczory poetyckie, czy inne zajęcia gromadzące całą lokalną społeczność.

W związku z zaplanowaną modernizacją budynku, przesunie się w czasie realizacja projektu JBO, dotyczącego zagospodarowania przyległego doń skweru. Zostanie on wykonany po ukończeniu prac modernizacyjnych.

– W imieniu mieszkańców Ciężkowic dziękujemy za zrozumienie dla potrzeb lokalnej społeczności. Wszyscy mieszkańcy, z którymi mam okazję rozmawiać, wręcz entuzjastycznie odnoszą się do faktu, że w naszej dzielnicy doczekamy się centrum kultury z prawdziwego zdarzenia – podkreśla Mirosław Pieczara.

Prezydent Paweł Silbert:

– W Ciężkowicach często sygnalizowano nam brak centralnego miejsca, w którym mieszkańcy mogli by się spotykać, gdzie organizowane byłyby różne wydarzenia. Teraz istnieją możliwości, aby budynek po byłej poczcie wyremontować i zaadaptować na potrzeby społeczności Ciężkowic. Zadanie na pewno będzie podzielone na etapy, w pierwszej kolejności musi powstać projekt budowlany z adaptacją pomieszczeń, pełną wyceną, będziemy starać się o pozyskanie środków z Unii Europejskiej na realizację zadania i zabezpieczenie wkładu własnego. Po modernizacji obiektu wrócimy do realizacji zadania wyłonionego na pobliskim terenie w ramach JBO.

Najnowsze

To Top