Edukacja

Nowa sala przyrodnicza w SP 19 otwarta!

Szkoła Podstawowa nr 19 w Jaworznie została laureatem VII edycji konkursu „Sala Przyrody TAURONA”. Otrzymała honorowy tytuł „Szkoły Naturalnie Najlepszej” i nagrodę pieniężną w wysokości 40 tysięcy zł na remont i wyposażenie sali dydaktycznej do nauki przyrody. 12 października br., odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej sali.

Na początku czerwca 2017 r., dwóch uczniów naszej szkoły: Jakub i Szymon Cichoń, wzięło udział w konkursie pn: „Sala Przyrody Taurona”, której organizatorem jest spółka TAURON Ekoenergia z Jeleniej Góry. W tegorocznej akcji, aby wygrać pieniądze na salę przyrody, dzieci ze szkół podstawowych (z terenu działania TAURONA) musiały wykazać się dużą kreatywnością. Pracą konkursową było wykonanie Byczka Tauronka (maskotki Grupy TAURON) z materiałów nadających się do recyklingu.

Nasi uczniowie poradzili sobie z tym zadaniem znakomicie, a Jury konkursowe doceniło ich trud i pomysłowość przyznając jedną z pięciu głównych nagród. Szkoła otrzymała honorowy tytuł „Szkoły Naturalnie Najlepszej” i nagrodę pieniężną w wysokości 40 tysięcy zł na remont i wyposażenie sali dydaktycznej do nauki przyrody.

Podczas wakacji w szkole trwały prace remontowe przygotowujące salę do pełnienia nowej funkcji. Zamówiono również niezbędne meble, urządzenia i pomoce dydaktyczne. We wrześniu realizacja przedsięwzięcia ruszyła pełną parą. Do szkoły sukcesywnie trafiały zamówione sprzęty, na bieżąco wzbogacając nowo powstająca sale. Były to m.in.: meble, tablica, sprzęt multimedialny: laptop, głośniki, rzutnik multimedialny, drukarka, mikroskopy uczniowskie i mikroskop nauczycielski, zestawy stałych preparatów mikroskopowych, kamerka mikroskopowa umożliwiającą wyświetlenie obrazu widzianego pod mikroskopem za pośrednictwem rzutnika na ekranie, modele biologiczne: komórki roślinnej i zwierzęcej, liścia, kwiatu, skóry człowieka, oka ludzkiego, wielki zestaw szkła laboratoryjnego, modele do składania cząsteczek związków chemicznych, kolekcję skał, fizyczną mapę świata i pałeczki ebonitowe oraz szklane.

12 października br., odbyło się uroczyste otwarcie przygotowanej sali. W otwarciu brał udział przedstawiciel firmy TAURON Ekoenergia, przedstawiciele władz lokalnych, uczniowie, rodzice i inni zaproszeni goście. W sali zostały zaprezentowane zakupione sprzęty i pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzone przez uczniów doświadczenia i obserwacje przyrodnicze.

W ramach realizacji akcji „Sala Przyrody Taurona” w obecnym roku szkolnym planowane jest jeszcze zorganizowanie na terenie szkoły dwóch konkursów o tematyce ekologicznej.

Autor: Anna Orlik-Zastępa

Najnowsze

To Top