Z miasta

Kto Wolontariuszem Roku?

Jeszcze tylko do piątku 27 października można składać wnioski ze zgłoszeniami kandydatów do tytułu „Wolontariusz Roku Miasta Jaworzna”.

W ubiegłym roku w Jaworznie po raz pierwszy zorganizowano konkurs i postanowiono docenić wolontariuszy poświęcających się bezinteresownie pracy na rzecz innych. -Naszą powinnością jest zwrócenie uwagi na osoby, które z własnej woli oddają swój czas, swoje serce innemu człowiekowi. Tym samym wyrażają szacunek dla drugiej osoby – wartość, której nie da się kupić za żadne pieniądze – mówiła podczas grudniowej gali Zastępca Prezydenta Monika Bryl. I chyba właśnie te słowa najlepiej oddają ideę całego plebiscytu, czyli promocję działalności wolontariackiej oraz kształtowanie postaw prospołecznych.

W tym roku ruszyła kolejna edycja konkursu. Jeszcze tylko do piątku swoich kandydatów zgłaszać mogą organizacje pozarządowe, instytucje miejskie i szkoły. Tym razem przewidziano trzy obszary:

  • obszar I – profilaktyka, zdrowie i wsparcie społeczne w tym działania na rzecz rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych;

  • obszar II – edukacja, kultura i sport w tym działania na rzecz dzieci i młodzieży;

  • obszar III – ekologia i turystyka w tym działania dotyczące ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, zapobieganie bezdomności zwierząt.

Każdy z obszarów obejmuje dwie kategorie, z których pierwsza dotyczy dzieci i młodzieży do 25 roku życia (kontynuującą naukę w szkole lub szkole wyższej), którzy są wolontariuszami minimum przez rok szkolny 2016/2017. Zgłoszenie może dotyczyć również absolwenta danej szkoły – jeśli spełnia on warunek o pracy wolontariackiej w roku szkolnym 2016/2017. Druga kategoria to dorośli, których staż pracy wolontariackiej wynosi minimum 2 lata. Przy analizie wniosków pod uwagę brane będą m.in. takie czynniki jak: zaangażowanie w pracę wolontariacką, innowacyjność działań, okres i systematyczność działań wolontariackich, umiejętność angażowania i zachęcania innych osób do pracy wolontariackiej.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wolontariusz Roku 2017” do 27 października 2017 r. (decyduje data wpływu). Koperta winna być opatrzona pieczątką organizacji lub szkoły zgłaszającej kandydata. Każda z organizacji pozarządowych i szkół może zgłosić maksymalnie 3 wolontariuszy, z zachowaniem określonych obszarów i kategorii. Dla każdego z kandydatów należy wypełnić osobny wniosek.

Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta – z inicjatywy i przy współpracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie.

Źródło: UM Jaworzno

Najnowsze

To Top