Z miasta

Koniec deputatów węglowych

We wtorek 24 października weszła w życie ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, która ma ostatecznie zakończyć sprawę tzw. deputatów węglowych. Wszystkie osoby uprawnione mają teraz 21 dni od tej daty na złożenie wniosku o rekompensatę.

Popularne szczególnie naszym regionie deputaty węglowe to nic innego jak część wynagrodzenia za pracę, w naturze lub ekwiwalencie pieniężnym dostarczana oprócz i niezależnie od pensji, stosowana tylko w niektórych gałęziach przemysłu. W górnictwie tradycyjnie otrzymują go także emeryci i renciści. Sprawa deputatów często wzbudzała sporo emocji a roczny koszt ich wypłacania sięgał setek milionów złotych.

Kosztowna ustawa

Na podstawie nowej ustawy ponad 235 tysięcy emerytów i rencistów górniczych, w tym także wielu jaworznian, do końca 2017 r. ma otrzymać po 10 tys. zł jednorazowej rekompensaty za utracony deputat węglowy. Łączny koszt realizacji ustawy oszacowano na ponad 2,3 mld zł.

Ustawa ekspresowo przeszła przez parlament – 12 października została przyjęta przez sejm, senat zaakceptował ją bez poprawek a już 23 października została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Na mocy ustawy o rekompensatę mogą ubiegać się emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Uprawnione będą też wdowy, wdowcy oraz sieroty otrzymujące renty po górnikach. Rekompensaty z kolei nie otrzymają osoby, które pobierają świadczenie z ZUS a także osoby, które przeszły na emeryturę bądź rentę w okresie, w którym firmy górnicze już nie przyznawały deputatów węglowych.

Pora na wnioski

Uprawnione osoby mają teraz 21 dni na złożenie wniosków. Można je składać w 37 wyznaczonych do tego punktach. Ministerstwo Energii w środę poinformowało, że ostatecznie wnioski będą przyjmowane do 18 listopada. W przypadku wysyłania wniosków pocztą, decydować będzie data stempla pocztowego. Wniosek wraz z instrukcją wypełniania można pobrać bezpośrednio z naszej strony, klikając w poniższy link:

WNIOSEK + INSTRUKCJA

Osoby uprawione, które pracowały w JSW, Tauron Wydobycie bądź „Bogdance” muszą zgłosić się z wypełnionymi wnioskami do swoich zakładów pracy. Osoby, które pracowały w Kompanii Węglowej, Katowickim Holdingu Węglowym oraz kopalni Kazimierz-Juliusz, muszą złożyć dokumenty do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Szczegóły dotyczące rekompensat można uzyskać pod numerami infolinii.

Punkty obsługi w TAURON Wydobycie:

  • TAURON Wydobycie SA (Centrum), pokój nr 2 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37 ; pon-pt godz. 6-15
  • TAURON Wydobycie SA (Szyb Piłsudski), pokoje nr 6,7, Jaworzno ul. Krakowska 6, pon-pt; godz. 6-15
  • TAURON Wydobycie SA (Budynek przed Bramą Główną ZG Janina) pokoje nr 108,202, Libiąż,
    ul. Górnicza 23, pon-pt; godz. 6-15

Najnowsze

To Top