Edukacja

Mundurowa młodzież na Salonach Przemysłu Obronnego

Jaworznianie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 uczestniczyli w uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego dla klas wojskowych odbywającego się w ramach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego Kielce 2017.

Od września w kraju prowadzony jest program pilotażowy z zakresu edukacji wojskowej. Programem tym zostało objętych tylko 56 szkół z całego kraju, a wśród nich także ZSP nr 2 w Jaworznie jako jedna z trzech w województwie śląskim. Pilotażem zostało objętych łącznie 2019 uczniów.

Na uroczystą inaugurację do Kielc przybył Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz wraz z kierowniczą kadrą resortu – obecny był Szef Sztabu Generalnego oraz Dowódcy Rodzajów Wojsk wraz z dowódcą najmłodszej formacji – Wojsk Obrony Terytorialnej – gen. bryg. Wiesławem Kukułą.

W słowach skierowanych do młodzieży Minister podkreślił ogromne znaczenie programu pilotażowego oraz przedstawił główne cele dydaktyczne tj. kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży oraz szacunku do symboli narodowych, historii i dziedzictwa kulturowego Polski, zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Sił Zbrojnych RP oraz przygotowanie do pełnienia służby w różnych rodzajach służby wojskowej. Minister podkreślił, że realizacja programu ukierunkowana zostanie na: wspieranie systemu odbudowy rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP, upowszechnienie wiedzy z zakresu zagadnień obronno-ochronnych, a w szczególności umiejętności racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń naturalnych, cywilnych i militarnych oraz przygotowanie młodzieży do świadomego i efektywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych.

Dyrektor ZSP nr 2 dr Dobiesław Derda wspólnie z kadrą szkoleniową spotkał się z Sekretarzem Stanu MON Michałem Dworczykiem na konferencji poświęconej wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań pedagogicznych z zakresu edukacji wojskowej. Podczas spotkania otrzymał certyfikat potwierdzający przystąpienie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie do realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

Na zakończenie inauguracji uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli ekspozycję XXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, prezentującą najnowsze zdobycze technologii w służbie obronności.

Najnowsze

To Top