Z miasta

W Byczynie ma być mniej utrudnień

Bez głębokich wykopów, objazdów nie da się wybudować nowej infrastruktury wod-kan. Przekonują się o tym mieszkańcy Byczyny. Zarówno Ci z Przedewsia, Przygonu, jak i z Podlasa. Od czerwca br. muszą oni żyć w specyficznych warunkach. Spotykać się z ograniczonym dojazdem do posesji, brakiem komunikacji, czy chwilowymi wyłączeniami wody. Jaworznickie wodociągi, jako główny sprawca tego zamieszania, przeprasza mieszkańców i jednocześnie apeluje o dodatkowe chwile cierpliwości. Tłumaczy, że większość rur została już ułożona, teraz przyszedł czas na prace odtworzeniowe.

Zakres oraz czas realizacji kanalizacji w Byczynie jest konkretny. Do końca listopada 2018 roku powstanie tam około 35 km sieci sanitarnej dla 3523 mieszkańców oraz 15 km sieci wodociągowej. Zgodnie z projektem oraz rozstrzygnięciem przetargowym roboty w dzielnicy zostały podzielone na trzy etapy. Za realizację etapu pierwszego i drugiego (zlewnia w rejonach ulicy Korczyńskiego, zlewnia ulicy Abstorskich, dawniej Baranowskiego) o łącznej wartości ponad 17,5 mln złotych, odpowiedzialna jest firma Omega. Za prace w terenie przy trzecim etapie (rejon ulicy Gwardzistów) o wartości 9 mln złotych, odpowiedzialna jest firma Wolimex.

O ile prace prowadzone przez firmę Wolimex są mało odczuwalne. Z tej części nie trafiają do nas większe, czy też poważniejsze interwencje ze strony mieszkańców, tak sporo zgłoszeń spływa do nas z pierwszego i drugiego zakresu przedsięwzięcia. I wcale się mieszkańcom nie dziwimy, taki stan rzeczy, taka kumulacja zdarzeń na dłuższą metę może być uciążliwa. Kanalizacja układana jest w drodze i to często na głębokości poniżej czterech metrów. A to wymaga odpowiedniego sprzętu, zabezpieczenia i wytycznie objazdów. Dodatkowo wraz z kanalizacją wymieniamy instalację wodociągową na nową – tłumaczy rzecznik MPWiK Sławomir Grucel i jednocześnie uspokaja – dziewięćdziesiąt procent rur w pierwszym i drugim zakresie zadania została już ułożona. Teraz skupiamy się na odbudowie naruszonych nawierzchni.

W pierwszej kolejności warstwa asfaltu ścieralnego ma pojawić się na ulicy Laskowiec, Józefa Hallera, Rewolucjonistów oraz Abstorskich. Ułożenie tej nawierzchni jest strategiczne. Umożliwi przywrócenie komunikacji autobusowej oraz przystąpienie do spokojnych prac odtworzeniowych na pozostałych ulicach takich jak: Pyrzowiec, Żytnia. Oczywiście wszystko uzależnione jest także od warunków pogodowych. Dobra informacja jest też taka, że mieszkańcy przestaną odczuwać czasowe wyłączenia wody. Zostaną oni przełączeni na nowy układ wodociągowy, który od wakacji sukcesywnie był budowany.

Olbrzymi zakres robót został już zrealizowany. Liczymy, że nowy wodociąg, a co najważniejsze kanalizacja sanitarna, której w dzielnicy brakowało będzie swoistą rekompensatą i wygodą dla mieszkańców – dodaje Grucel.

Myślimy, że tak się też stanie. Historyczna budowa kanalizacja podniesie komfort życia, ale i poprawi stan jakościowy pobliskiej Byczynki i terenów zielonych. Bo niestety, jak potwierdzają Inspektorzy MPWiK prowadzone wykopy obnażyły spory problem nielegalnych zrzutów ścieków, a dokładnie licznych i prowizorycznych sięgaczy tkwiących w ziemi. Odbarczyły one posesje z nieprzyjemnego problemu jakim są ścieki, ale tylko o kilka metrów. Trafiały one dalej do rzeki lub na łąki i tam zalegały. Teraz możliwość i obowiązek podłączenia się do kanalizacji sanitarnej po zakończeniu prac zyskają wszyscy mieszkańcy Byczyny. A to ma się stać po trzecim kwartale 2018 roku.

Najnowsze

To Top