Z miasta

Bezrobocie w Jaworznie poniżej średniej wojewódzkiej

Przed kilkoma dniami Główny Urząd Statystyczny opublikował dane na temat bezrobocia w Polsce na koniec trzeciego kwartału 2017 roku. Stopa bezrobocia w Jaworznie znajduje się na poziomie niższym niż średnia wojewódzka. Jest też znacznie niższa niż w miastach ościennych.

Stopa bezrobocia w Jaworznie wyniosła na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku 4,8%. Jest to wynik niższy niż średnia wojewódzka, która znajduje się na poziomie 5,2% i wynik ogólnopolski – 6,6%.

Jaworzno plasuje się w grupie 10 miast województwa z najniższym poziomem bezrobocia. Najniższym także spośród wszystkich gmin podokręgu sosnowieckiego oraz miast ościennych.

Tradycyjnie już najniższe bezrobocie odnotowano w stolicy województwa – 2,2%. Sytuacja najgorzej zaś wygląda ponownie w Bytomiu (stopa bezrobocia na poziomie 11,3%) oraz Sosnowcu (bezrobocie na poziomie 8,2%).

Godny uwagi jest fakt, iż w analogicznym okresie ubiegłego roku wskaźnik bezrobocia w Jaworznie był wyższy o 1 punkt procentowy – wynosił 5,8%. W październiku bieżącego roku w naszym mieście pozostawało bez pracy 1.487 osób.

Najnowsze

To Top