Bezpieczeństwo

Umowa na odbiór ścieków z Garbarni wypowiedziana

fot. jaworznoPL

W związku z notorycznymi przekroczeniami wskaźników ścieków wprowadzanych do miejskiej kanalizacji, jaworznickie MPWiK postanowiło rozwiązać z Garbarnią umowę na odbiór ścieków. Przyłącze kanalizacyjne dla zakładu zostanie zamknięte 20 grudnia.

– Od połowy października w regularnie pobieranych próbkach ścieków odprowadzanych przez zakład odnotowaliśmy przekroczenia zanieczyszczeń chemicznych, zwłaszcza azotu amonowego. W tym okresie badanie ośmiu kolejnych próbek wykazało wyniki nie mieszczące się w normach, a przesyłane do zakładu monity nie przyniosły poprawy sytuacji – mówi Sławomir Grucel, rzecznik MPWiK. – Brak reakcji ze strony firmy i dostosowania się do obowiązujących norm spowodował, iż zarząd MPWiK podjął decyzję o wypowiedzeniu zakładowi umowy na odbiór ścieków.

Surowe, nie oczyszczone wstępnie ścieki z procesów produkcyjnych garbarni mogą powodować wydzielanie się uciążliwego smrodu z instalacji kanalizacyjnych oraz zagniwanie w instalacjach sanitarnych. Mogą również negatywnie wpływać na działanie oczyszczalni ścieków w Jeleniu Dębie.

– Nasza oczyszczalnia jest oczyszczalnią ścieków komunalnych. Nie jest więc technologicznie przystosowana do przyjmowania przemysłowych ścieków chemicznych. Zrzut tego typu zanieczyszczeń może powodować zaburzenie procesów technologicznych oczyszczania, szczególnie w zakresie oczyszczania biologicznego – wyjaśnia Sławomir Grucel.

Warto przypomnieć, iż już w sierpniu bieżącego roku mieszkańcy Szczakowej oraz osiedla Gigant składali skargi związane z uciążliwym zapachem rozprzestrzeniającym się w obu dzielnicach ze studzienek kanalizacyjnych.

Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie przeprowadzili wówczas drobiazgowe inspekcje sieci kanalizacyjnej, płukali instalację, zwiększyli dawkowanie preparatu zapobiegającego zagniwaniu oraz zintensyfikowali kontrole wozów asenizacyjnych. W związku z cyklicznym pojawianiem się problemu, MPWiK rozpoczął regularny pobór próbek ścieków ze studzienek rewizyjnych, aby zlokalizować źródło chemicznego zanieczyszczenia.

Od 12 października pracownicy Wodociągów wykryli 8 przypadków przekroczeń w ściekach odprowadzanych przez Garbarnię Szczakowa do miejskiej instalacji sanitarnej. W większości były to zrzuty nieoczyszczonych, surowych ścieków z przekroczonymi poziomami stężenia azotu amonowego.

O wszystkich bieżących jak i wcześniejszych przekroczeniach zakład był informowany oraz wzywany do zaprzestania tego typu działania. Był również wzywany do przywrócenia sprawności technologii oczyszczania ścieków na swoim terenie.

Brak podjęcia działań naprawczych ze strony firmy spowodował, iż zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zarząd MPWiK podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy zakładowi i odcięciu przyłącza kanalizacyjnego z dniem 20 grudnia.

– O decyzji wypowiedzenia umowy Garbarni Szczakowa poinformowane zostały państwowe służby sanitarne oraz Prezydent Miasta Jaworzna – dodaje rzecznik MPWiK.

Nasze próby uzyskania komentarza na temat zaistniałej sytuacji ze strony przedstawicieli Garbarni Szczakowa niestety się nie powiodły.

Najnowsze

To Top