Z miasta

Rusza kolejna edycja „Mieszkania za remont”

Po sukcesie pierwszej edycji programu „Mieszkanie za remont” MZNK w Jaworznie ruszył z kolejnym naborem wniosków. Tym razem do rozdysponowania są 53 mieszkania.

We wtorek 4 grudnia Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków w drugiej edycji popularnego programu mieszkaniowego. We wrześniu udało się rozdysponować 39 mieszkań, w których obecnie trwają remonty a nowi lokatorzy powoli wprowadzają się na stałe.

Program Mieszkanie za remont umożliwia mieszkańcom Jaworzna wynajęcie mieszkania komunalnego w zamian za przeprowadzenie jego remontu lub modernizacji na własny koszt. – Poprzednia edycja cieszyła się wielkim zainteresowaniem, jaworznianie złożyli ponad 200 wniosków na 50 dostępnych mieszkań. To pokazuje, że taki program jest potrzebny w naszym mieście – mówi dyrektor MZNK Tomasz Jewuła.

Nowy nabór wystartował wystartował we wtorek i potrwa do 12 stycznia 2018, dlatego czasu na złożenie wniosku jest jeszcze dość dużo. Po doświadczeniach pierwszej edycji MZNK nieco zmodyfikował regulamin przydziału mieszkań. Do tej pory była możliwość złożenia samego wniosku o przydział mieszkania, a wszystkie wymagane załączniki można było donieść lub dosłać w późniejszym terminie. To jednak znacznie wydłużało procedurę weryfikacji złożonych wniosków. Teraz trzeba złożyć od razu cały komplet dokumentów i załączników.

Przed złożeniem wniosku można zobaczyć mieszkania – są one udostępniane zgodnie z opublikowanym harmonogramem. Wnioski należy składać osobiście lub listownie w Sekretariacie MZNK lub w Dziale Przydziałów Mieszkań. We wniosku można wskazać maksymalnie trzy mieszkania wybrane z listy. Kompletne i zweryfikowane przez MZNK wnioski będą rozpatrywane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową powołaną przez Prezydenta Miasta. Decyzja Komisji przekazywana jest wnioskodawcom na piśmie, a lista osób, którym zostało przyznane mieszkanie w ramach programu, wywieszona w siedzibie MZNK. Dany lokal do remontu otrzymuje wnioskodawca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, o udostępnieniu lokalu do remontu, decydować będzie data złożenia wniosku. MZNK zawiera z wnioskodawcą umowę o udostępnienie lokalu celem wykonania remontu. W umowie zapisany będzie między innymi termin wykonania remontu, zakres prac i zasady ich wykonania. Osoby, które przystąpią do programu powinny wykonać remont w ciągu 4 miesięcy. W tym czasie są zobowiązane do uiszczania opłat za media. Po zakończeniu remontu i odbiorze prac przez pracownika MZNK, wnioskodawca może podpisać z jednostką bezterminową umowę najmu mieszkania.

Więcej informacji na temat programu Mieszkanie za remont można uzyskać w Dziale Przydziałów Mieszkań MZNK, który znajduje się w siedzibie jednostki przy ul. Północnej 9b, na 3 piętrze, pokoje numer 303 i 304. Telefon: 032 745 10 45, w godzinach pracy MZNK, czyli od poniedziałku do środy i w piątki od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 17:00.

Dokumenty dotyczące programu Mieszkanie za remont można pobrać ze stron MZNK w Jaworznie pod poniższymi linkami:

Foto: MZNK w Jaworznie

Najnowsze

To Top