Bezpieczeństwo

Kolejne badania na skażonych terenach „Azotki”

fot. um.jaworzno.pl

Do końca bieżącego roku powstanie pierwsza testowa bariera bioreaktywna nieopodal Zakładów Chemicznych „Organika – Azot”. Instalacja będzie służyć badaniu możliwości biologicznego oczyszczania wód gruntowych skażonych odciekami ze składowiska odpadów niebezpiecznych. Konstrukcja bariery stanowi jeden z elementów międzynarodowego projektu AMIIGA, który realizowany jest w Jaworznie.

O bombie ekologicznej w postaci ponad 200 tys. ton odpadów toksycznych składowanych przez dawny kombinat „Organika – Azot” na Centralnym Składowisku Odpadów Rudna Góra oraz w dolinie Wąwolnicy pisaliśmy już niejednokrotnie. Miasto przygotowało kompleksowy projekt techniczny zabezpieczenia wspomnianych terenów i zapobieżenia przedostawaniu się toksycznych substancji do środowiska. Na jego realizację potrzebne są jednak pieniądze – około 192 mln zł. Oprócz środków finansowych niezbędne są również regulacje prawne (np. w postaci „specustawy”), które umożliwią likwidację historycznych źródeł skażenia przez odpowiednie organy. W obecnych uwarunkowaniach prawnych gmina może podjąć działania naprawcze jedynie na terenach będących w jej posiadaniu.

Na przygotowaniu projektu remediacji odpadów niebezpiecznych inicjatywa gminy się nie skończyła (a trzeba stwierdzić, że od lat w tym zakresie inicjatywę podejmowała niemal wyłącznie gmina). Na działce leżącej w sąsiedztwie „Azotki”, a będącej własnością miasta, realizowany jest międzynarodowy projekt badawczy AMIIGA. Aktualnie trwa instalacja bariery bioreaktywnej, która będzie gotowa do końca bieżącego roku.

– Bariera ma za zadanie ujęcie zanieczyszczonych wód gruntowych i przepuszczenie ich przez system studni wypełnionych sorbentami: wiórami żelazistymi oraz mieszaniną torfu, piasku i złoża mikrobiologicznego wyhodowanego przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na potrzeby niniejszego projektu – wyjaśniają jaworzniccy urzędnicy.

Jednym z celów testów bariery będzie zbadanie efektywności oczyszczania toksycznych odcieków przez wyselekcjonowane szczepy bakterii. Kolejnym z celów jest zbadanie jak w przyszłości sprawdzać się będzie system barier reaktywnych, które są elementami projektu dla całego skażonego obszaru.

– Wykonanie testowego odcinka bariery pozwoli określić ewentualne trudności i potencjalny wpływ przyszłej inwestycji na zdrowie mieszkańców i środowisko. Projekt bariery przewiduje również punkty pomiarowe wbudowane w układ planowanej konstrukcji, umożliwiające prowadzenie badań wód gruntowych – dodają przedstawiciele Urzędu Miejskiego.

Warto uświadomić sobie, że projekt remediacji, który sporządzono dla Jaworzna jest unikatowy. Powstawał w konsultacji między innymi ze specjalistami z Francji, którzy opracowywali wcześniej technologie oczyszczania terenów poprzemysłowych w krajach Europy Zachodniej. Nigdzie jednak dotąd technologia nie musiała być aż tak złożona. Wynika to z różnorodności chemicznej toksyn składowanych w okolicach „Azotki” (oraz z tego, że mogą z sobą wchodzić w reakcje chemiczne).

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach badań AMIIGA jest przywrócenie istniejących, częściowo zdewastowanych punktów monitoringowych, do stanu umożliwiającego skuteczne prowadzenie monitoringu ilościowego i jakościowego wód podziemnych. Piezometry i studnie wymagające udrożnienia oraz naprawy, zlokalizowane są w rejonie Zakładów Chemicznych „Organika – Azot” S.A. Ponadto, w pierwszej połowie 2018 roku planuje się wykonanie kilku nowych punktów pomiarowych oddalonych od zakładów chemicznych, jednakże zlokalizowanych na pasmie spływu wód podziemnych, stąd umożliwiających obserwowanie rozprzestrzeniania się smugi zanieczyszczeń, której źródłem są odpady niebezpieczne zgromadzone w dolinie potoku Wąwolnica.

Projekt badawczy AMIIGA realizowany jest w partnerstwie z 11 podmiotami: Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach (Partner Wiodący projektu), miastem Novy Bydzov (Republika Czeska), miastem Parma (Włochy), miastem Stuttgart (Niemcy), regionem Lombardia (Włochy), Politechniką w Libercu (Republika Czeska), Politechniką w Mediolanie (Włochy), Słoweńską Służbą Geologiczną (Słowenia), JP VODOVOD-Kanalizacija – Spółką Wodociągów i Kanalizacji w Lublanie (Słowenia), Uniwersytetem w Zagrzebiu (Chorwacja) oraz VODOVOD Zadar – Spółką Wodociągową (Chorwacja), które – podobnie jak Jaworzno – stawiają czoło problemom środowiskowym w swoich krajach.

Więcej informacji na stronie: UM Jaworzno

Najnowsze

To Top