Bezpieczeństwo

Na telefonie sprawdzimy jakość powietrza

Dzięki inicjatywie Miejskiej Biblioteki Publicznej i zwycięstwu jej projektu w Programie Grantowym Eneris, każdy jaworznianin może już na smartfonie sprawdzić jakość powietrza w naszym mieście. Wystarczy zainstalować aplikację AirVisual. Dane dotyczące Jaworzna są aktualizowane co godzinę.

– W tym przypadku wykraczamy nieco poza granice naszej statutowej działalności, realizując działania, do których Biblioteka nie jest zobowiązana. Ale jest to nasz – bibliotekarzy – wkład w rozwijanie świadomości ekologicznej wśród Czytelników. Proponujemy im możliwość sprawdzenia na bieżąco najważniejszych parametrów jakości powietrza, którym oddychamy. Organizowaliśmy także cykl prelekcji dotyczących problemu smogu oraz wpływu niskiej emisji na jego powstawanie. Chcemy w ten sposób uświadomić mieszkańcom Jaworzna, jakie korzyści niosą działania służące poprawie jakości powietrza i skłonić jaworznian do ich podjęcia – przyznaje Monika Rejdych, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.

Projekt „Biblioteka dla powietrza” był inicjatywą bibliotekarzy z Filii Podłęże I. W czerwcu zwyciężył w II edycji Programu Grantowego Eneris i tym samym zapewnił grant na zakup profesjonalnej stacji monitorującej jakość powietrza.

Urządzenie zostało zainstalowane w skrzynce meteorologicznej umieszczonej na dachu gmachu biblioteki w Rynku. Stacja dokonuje automatycznych pomiarów w odstępie cogodzinnym. Mierzy zawartość w powietrzu dwóch frakcji pyłu zawieszonego (PM2,5 i PM10), stężenie dwutlenku węgla, temperaturę oraz wilgotność.

Wyniki pomiarów (oprócz faktycznych wartości stężeń) podawane są w przystępnym formacie AQI (Air Quality Index – wskaźnik jakości powietrza). Wskaźnik zawiera się w skali od 0 do 500, gdzie wartości 0-50 (kolor zielony) oznaczają powietrze bardzo dobrej jakości, a 301-500 (kolor bordowy) oznaczają, że zanieczyszczenie powietrza jest niebezpieczne dla zdrowia.

Biblioteka włączyła posiadane przez siebie urządzenie w ogólnoświatową sieć AirVisual – największą międzynarodową bazę danych na temat jakości powietrza, która obejmuje ponad 9.000 lokalizacji na całym świecie.

Dzięki tym działaniom jaworznianie mają dostęp do aktualizowanych co godzinę danych pomiaru jakości powietrza w swoim mieście. Wyniki są udostępniane na stronie internetowej biblioteki oraz stronie internetowej AirVisual.

Co więcej, po zainstalowaniu w smartfonie bezpłatnej aplikacji AirVisual (dostępnej w Google Play i AppStore) użytkownicy uzyskują możliwość sprawdzenia jaworznickich pomiarów na urządzeniu mobilnym lub ciągłej ich aktualizacji w formie widgetu.

– Chciałam zwrócić uwagę na aspekt głównie edukacyjny naszego projektu. Wszyscy mamy wpływ na to, jakim powietrzem oddychamy. Decyzje, które podejmujemy w codziennym życiu, niosą określone skutki dla środowiska. Warto mieć tego świadomość – podkreśla dyrektor Monika Rejdych. – Zachęcam Czytelników także do zapoznania się z nowymi pozycjami książkowymi dotyczącymi ekologii i wpływu człowieka na środowisko, które są dostępne w naszej Książnicy.

Najnowsze

To Top