Polityka

Grudniowa sesja Rady Miejskiej

W czwartek w Urzędzie Miejskim odbywać się będzie ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej. Tym razem w porządku obrad znalazło się 15 punktów.

Wśród spraw nad którymi pochylą się radni na pierwszy plan wysuwa się projekt uchwały budżetowej na przyszły rok. Na pewno nie obędzie się bez dyskusji na temat poszczególnych planowanych wydatków i wpływów. Według projektu w 2018 roku miasto powinno uzyskać przychody w okolicach 486 milionów złotych przy wydatkach rzędu 519 milionów złotych. Planowany deficyt ma być sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto, czyli tzw. obligacjami komunalnymi.

Jednym z ciekawszych punktów jest też ten dotyczący dofinansowania działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie. W związku z tym, że jaworznicka izba wytrzeźwień będzie zlikwidowana, miasto musiało nawiązać współpracę z inną jednostką samorządu terytorialnego prowadzącą tego typu „przybytek”. Tym razem Jaworzno na rok podpisało umowę z Chorzowem i to właśnie tam trafiać będą nietrzeźwi delikwenci z naszego miasta. Poza tym radni m.in. zatwierdzą plan prac Rady i poszczególnych Komisji na najbliższy rok.

Początek sesji w czwartek 21 grudnia br. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego. Sesję śledzić na żywo będzie można na stronach internetowych Urzędu. Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Porządek obrad czwartkowej sesji:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018 – 2029.

 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok miasta Jaworzna.

 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2018 r.

 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie na 2018 rok.

 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2017 r.

 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.

 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Jaworzna na lata 2017 – 2022.

 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Jaworzna na lata 2018 – 2022.

 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Jaworzna za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zwolnienia w ramach pomocy de minimis z podatku od nieruchomości dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców będących po raz pierwszy podatnikami podatku od nieruchomości, od nieruchomości położonych na terenie miasta Jaworzna.

 13. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

 14. Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.

 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Najnowsze

To Top