Biznes - inwestycje

Szybkie tempo prac na odcinku z Jaworzna Szczakowej do Trzebini

 

Krótszy czas podróży z Katowic do Krakowa zapewni modernizacja kolejnego odcinka linii E30 między Jaworzno Szczakową a Trzebinią. Choć od rozpoczęcia prac minęły niespełna 7 miesięcy, już widać zarysy nowo budowanych wiaduktów drogowych nad linią kolejową. Trwają też prace związane ze stabilizacją podtorza.

 

Postępy zauważają przede wszystkim mieszkańcy miejscowości i dzielnic, przez które przebiega modernizowany szlak kolejowy. Na odcinku między Jaworzno Szczakową a Trzebinią codziennie pracuje 250 osób, wyposażonych w ciężki sprzęt, taki jak wiertnice, koparki, dźwigi.

– Wszystkie prace posuwają się zgodnie z planem – informuje Przemysław Grzybek, kierownik kontraktu z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – Zamknięto po jednym torze między Jaworzno Szczakową a Trzebinią oraz w kierunku Długoszyna. Na 14 km odcinku linii rozebrano tory oraz sieć trakcyjną. Wykonawca prowadzi prace polegające na stabilizacji podtorza, budowie warstw konstrukcyjnych torowiska oraz zabudowie fundamentów słupów nowej sieci trakcyjnej – precyzuje Przemysław Grzybek.

Stabilizacja i wzmocnienia podtorza są niezbędne, aby osiągnąć założone w projekcie parametry linii. Przebudowa niektórych łuków, umożliwi uzyskanie prędkości do 160 km/h przez pociągi pasażerskie i do 120 km/h dla pociągów towarowych.

Jednym z celów modernizacji linii E30 prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest poprawa bezpieczeństwa poprzez likwidację części przejazdów kolejowo-drogowych. W ich miejsce powstaną trzy nowe wiadukty drogowe nad torami.

– W ciągu ul. Ks. Andrzeja Mroczka w Ciężkowicach kończone są nasypy i rozpoczęto budowę przyczółków nowego wiaduktu drogowego. Natomiast w Balinie rozpoczęto budowę nasypów i kończone są prace przy jednym z przyczółków planowanego wiaduktu – wyjaśnia Przemysław Grzybek.

Pomimo intensywnych prac, na modernizowanej linii E30 odbywa się regularny ruch kolejowy. Pociągi pasażerskie kursują zgodnie z aktualnymi rozkładami jazdy.

W październiku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na prace budowlane dla ostatniego z przewidzianych w projekcie modernizacji linii E30 odcinka – z Trzebini do Krzeszowic. Dzięki realizacji projektu, pod koniec 2020 roku podróż pociągiem z Katowic do Krakowa będzie trwała około godziny.

Projekt „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Najnowsze

To Top