Biznes - inwestycje

Dojdzie do przebudowy parkingu

We wtorek (2 stycznia) doszło do rozstrzygnięcia przetargu na kompleksową przebudowę parkingu przed Halą Widowiskowo-Sportową MCKiS. Wykonawcą będzie spółka Dombud, która za kwotę 11,3 mln zł zbuduje podziemny parking. Przypomnijmy, że ta sama firma wygrała przetarg na modernizację hali. Obie inwestycje realizowane będą równolegle.

Udało się! Można odetchnąć z ulgą, bo w trzecim kwartale ubiegłego roku pojawiały się obawy, co do powodzenia projektu kompleksowej modernizacji ścisłego centrum Jaworzna. Sporo zainteresowanych realizacją firm nadsyłało dziesiątki zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w kolejnych przetargach. Ale ostateczne oferty przetargowe jeżyły włos na głowie kwotami, jakie za swe usługi życzyli sobie oferenci.

Po kolei przetargi „padały” ze względu na niemożność finansowego sprostania oczekiwaniom kontrahentów. Najpierw pod znakiem zapytania stanęła część drogowa Velostrady, potem parking pod halą, a w końcu modernizacja samej hali. Wydawało się, że istnieje groźba, iż któraś z tych inwestycji rzeczywiście nie zostanie zrealizowana. Co gorsza upływał cenny czas. Wszystkie wspomniane przedsięwzięcia mają zagwarantowane dofinansowanie unijne, a zatem muszą zostać wykonane i rozliczone w określonym terminie. Pod groźbą utraty dotacji, która w takiej sytuacji przepadłaby bezpowrotnie i zostałaby rozdysponowana na zasilenie projektów innych miast Subregionu Centralnego.

Co więcej, wszystkie projekty dotyczące centrum Jaworzna uzupełniają się funkcjonalnie (no może poza modernizacją hali) i stanowią spójną całość w ramach Miejskiego Centrum Integracji Transportu.

Koniec roku był jednak dla samorządu bardziej przychylny. Udało się dokonać przesunięć w budżecie Wydziału Inwestycji Miejskich, zaoszczędzono, spłynęły dodatkowe środki finansowe i unieważnione przetargi rozpisano ponownie.

We wtorek (2 stycznia) doszło do rozstrzygnięcia ostatniego z nich. Dotyczył budowy częściowo zagłębionego poniżej poziomu gruntu parkingu na przedpolu Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS. Najlepszą ofertę – na sumę 11,3 mln zł – złożyła katowicka spółka Dombud. Ten wykonawca we wcześniejszym przetargu zapewnił sobie kontrakt na modernizację budynku hali. Ziścił się więc najlepszy możliwy scenariusz, w którym ta sama firma zrealizuje przebudowę hali, jak również parkingu przed nią. Najlepszy dlatego, że większość podziemnych instalacji przebiega do obiektu hali pod płytą parkingu. W sytuacji, gdy oba zadania wykonywać będzie jedna firma, odpadnie logistyczny problem koordynacji dostaw i etapów wykonywanych prac instalacyjno-inżynieryjnych. Nie będzie też ryzyka przerzucania się odpowiedzialnością – za cały zakres robót związanych z budynkiem i jego przedpolem odpowiadać będzie wyłącznie Dombud.

Parking przed halą zostanie zagłębiony poniżej poziomu gruntu (częściowo podziemny) i przykryty posadowioną na filarach płytą stropową. Góra stropu przekształcona będzie w kolejny miejski zieleniec z klombami, ławeczkami i alejkami spacerowymi. Powyżej powierzchni zieleńca wystawać będą kopuły świetlików – w dzień doświetlą światłem naturalnym wnętrze parkingu, natomiast w nocy zapewnią iluminację zieleńca.

Górą po stropie parkingu przeprowadzona zostanie kładka ułatwiająca przemieszczanie się od głównego wejścia hali aż do platform przystanku autobusowego „Centrum”. Wyposażona w pochylnie umożliwi łatwy przejazd rowerzystom i osobom korzystającym z wózków. Ten element sprawił, że wśród urzędników Inwestycji Miejskich cały obiekt znany jest pod umowną nazwą „parkingokładki”.

Jeśli chodzi o sam parking będzie on dysponował podobną liczbą miejsc parkingowych jak dotychczas. Postój taksówek zostanie zaś wyprowadzony poza jego granice w stronę przystanku. Parking wyposażony zostanie w system informujący o ilości wolnych miejsc (tablice świetlne). Podobne tablice pojawią się przy okolicznych ulicach, aby ułatwić kierowcom zawczasu decyzję, o wyborze innego miejsca postojowego na wypadek zapełnienia parkingu.

Dzięki realizacji projektu kolejny fragment terenu w śródmieściu zostanie oddany do użytku pieszym, ale nie odbędzie się to kosztem mieszkańców zmotoryzowanych. Parking pozostanie na swym miejscu, a jednocześnie rzędy zaparkowanych samochodów będą ukryte pod reprezentacyjnym deptakiem prowadzącym do wyremontowanej i górującej nad otoczeniem hali. Ta z kolei ma szansę stać się najbardziej charakterystycznym, wręcz ikonicznym obiektem architektonicznym Jaworzna.

Przypomnijmy, iż w bieżącym roku dojdzie również do przebudowy przystanków autobusowych (staną tu estetyczne pawilony) oraz budowy stacji roweru miejskiego i parkingu dla rowerów na Placu Górników.

Skumulowanie tych wszystkich inwestycji realizowanych w podobnym terminie nieuchronnie przyniesie zmiany w organizacji ruchu. Część ul. Grunwaldzkiej podczas prac związanych z budową Miejskiego Centrum Integracji Transportu będzie zapewne czasowo zamknięta. Podobnie z użycia zostanie wyłączony parking pod halą, gdy ruszy budowa „parkingokładki”.

Wizualizacje: MichalGT

Najnowsze

To Top