Edukacja

ZSP nr 2 będzie kształcić techników transportu kolejowego

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie otwarty zostanie nowy kierunek kształcenia – technik transportu kolejowego. Dzięki podpisaniu umowy z PKP Cargo, to spółka kolejowa sprawować będzie patronat nad kształceniem uczniów i przygotowaniem do pracy swoich przyszłych kadr.

W grudniu doszło do podpisania trójstronnej umowy pomiędzy Prezydentem Miasta Jaworzna Pawłem Silbertem, Dyrektorem PKP Cargo Adamem Banaszakiem oraz Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Dobiesławem Derdą. W efekcie trwających od 2015 roku negocjacji udało się sfinalizować utworzenie klas technika transportu kolejowego w ZSP nr 2 oraz ustalono, że w ramach kształcenia w zawodzie uczniowie będą mieli możliwość po zdaniu egzaminów zdobyć dodatkowe kwalifikacje rewidenta taboru.

Nad klasami technika transportu kolejowego patronat sprawować będzie spółka PKP Cargo z siedzibą w Katowicach, która zobowiązała się między innymi do współpracy w doborze pracowników jako wykładowców teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Współpraca ze spółką umożliwi także uczniom praktyczną naukę zawodu podczas realizacji programu szkolenia zawodowego oraz praktyk zawodowych.

Uczniowie klas o kierunku technik transportu kolejowego w trakcie kształcenia będą przygotowywani m.in. do organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu, obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności, nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenach stacji kolejowych, planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzania taborem kolejowym, odprawą i przewozem przesyłek, ładunków oraz osób.

Prezydent Paweł Silbert, Dyrektor Adam Banaszak oraz Dyrektor Dobiesław Derda podkreślili, że uruchomienie kierunku technik transportu kolejowego umożliwi uczniom zdobycie pożądanych na rynku pracy kwalifikacji oraz uzupełni braki kadrowe w PKP Cargo.

Najnowsze

To Top