Polityka

Budżet województwa na 2018 ponownie będzie badać RIO

fot. Tomasz Żak / UMWS

W poniedziałek (15 stycznia) Sejmik Województwa Śląskiego przyjął budżet województwa na rok 2018 oraz wieloletnią prognozę finansową. Zarząd województwa był zmuszony do wprowadzenia do swego projektu budżetowego zmian po negatywnym zaopiniowaniu go przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Budżet Województwa Śląskiego miał być pierwotnie przegłosowany jeszcze przed świętami – podczas sesji sejmiku 18 grudnia 2017 roku. Do tego nie doszło – projekty uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej zostały pospiesznie zdjęte z porządku obrad grudniowej sesji. Wszystko przez negatywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z 14 grudnia, która zagroziła, iż jeśli uchwały zostaną przyjęte w proponowanym kształcie, będzie to podstawą do wszczęcia postępowania nadzorczego i ich unieważnienia.

RIO uznało, iż wieloletnia prognoza finansowa opiera się na nierealistycznych założeniach, które zostały przyjęte tylko po to, aby zmieścić się w granicach dopuszczalnych wskaźnika indywidualnego zadłużenia samorządu, a tym samym umożliwić zaciągnięcie w roku 2018 kolejnego kredytu. Skład orzekający Izby wskazywał również na bardzo wysoki stan zadłużenia Województwa Śląskiego. W opinii RIO znajdowaliśmy między innymi takie stwierdzenie – „Skład Orzekający negatywnie ocenia też planowane dalsze zaciąganie długu, gdyż możliwość jego spłaty na podstawie przedłożonego dokumentu wydaje się zagrożona”.

– Mamy dwa tygodnie na odwołanie się od tej decyzji. Na pewno to zrobimy, ponieważ jesteśmy wewnętrznie przekonani, że wynika ona raczej z braku jakiegoś porozumienia, zrozumienia. Chcemy przedstawić nasze argumenty licząc na to, że ta opinia zostanie wydana i uchwalimy budżet już z pozytywną opinią RIO w styczniu przyszłego roku – przytaczał wypowiedź marszałka Wojciecha Saługi „Portal Samorządowy”.

Chyba jednak nie o brak zrozumienia chodziło, jak chciał to widzieć marszałek Saługa, tylko o twarde finansowe dane. Bo 4 stycznia Regionalna Izba Obrachunkowa w pełnym kolegialnym składzie oddaliła odwołanie złożone przez zarząd województwa i podtrzymała wcześniejszą opinię składu orzekającego.

– To nie jest błahy problem. Nie przypominam sobie dotąd sytuacji, będąc radnym Sejmiku Województwa Śląskiego przez trzy kadencje, żeby były takie problemy ze środkami finansowymi w województwie – zauważał na antenie Radia Katowice wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. – Powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj cały region stoi na krawędzi bankructwa! Z uchwały RIO wynika, że nie stać województwa śląskiego źle zarządzanego przez PO, PSL i RAŚ, na zaciąganie dalszych zobowiązań. Nagle się okazuje, że nie ma pieniędzy na spłatę kredytu. To jest sytuacja bardzo niepokojąca. (…) Politycy Platformy powinni odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że doprowadzono do sytuacji skrajnie trudnej, że nie ma pieniędzy, żeby dalej działać. Przygotowano uchwałę budżetu taką, że miał być deficyt na poziomie 160 mln zł i Regionalna Izba Obrachunkowa bardzo wyraźnie stwierdziła, że nie ma już możliwości, żeby spłacać tego rodzaju kredyty. Taki dzisiaj jest stan województwa – dodawał Michał Wójcik.

W związku z odrzuceniem odwołania przez kolegium RIO, zarząd województwa był zmuszony wprowadzić modyfikacje do projektu budżetu na roku 2018 i WPF na lata 2018-2030. Obie uchwały z autopoprawkami zostały przegłosowane w poniedziałek (15 stycznia) stosunkiem głosów 25 „za” i 13 „przeciw”. Przeciwko przyjęciu uchwały budżetowej w proponowanym kształcie zagłosowali radni PiS, stanowiącego w sejmiku opozycję.

Przedstawiciele PiS zwracali uwagę, iż mimo wprowadzenia zmian w kierunku wskazanym przez RIO, budżet województwa na rok 2018 nie skupia się na najważniejszych zadaniach, które według radnych PiS powinny zostać wsparte w większym zakresie. Chodzi im przede wszystkim o walkę ze smogiem i ochronę zdrowia. Podkreślili również, że założenia budżetowe są nadal ryzykowne. – Doszliśmy do przysłowiowej ściany przez brak umiaru w zaciąganiu kredytów. Przez dwie kadencje sejmiku był to jedyny pomysł zarządu na równoważenie budżetu – mówił wiceprzewodniczący klubu PiS Piotr Czarnynoga.

Warto zauważyć, że w przyjętej uchwale budżetowej ograniczono wydatki bieżące między innymi na transport (utrzymanie i remont dróg oraz utrzymanie taboru kolejowego) oraz ochronę zdrowia (remonty szpitali podległe marszałkowi).

Uchwalony budżet województwa na 2018 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa będą teraz kontrolowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która ma 30 dni na stwierdzenie ich prawidłowości.

Najnowsze

To Top