Z miasta

Centrum integracji transportu w Szczakowej powstanie na czas

W drugiej połowie roku 2020 PKP Polskie Linie Kolejowe planują zakończenie modernizacji linii kolejowej E30 Kraków – Katowice. Do tego czasu w Szczakowej powstanie centrum przesiadkowe, które połączy komunikację miejską z koleją. Projekt zagospodarowania placu przed budynkiem dworca w Szczakowej istnieje, teren należy już do miasta i wydane zostało pozwolenie na budowę.

Modernizacja linii kolejowej E30 przyniesie nie tylko podwyższenie prędkości maksymalnej dla pociągów na szlaku, ale zwiększy również przepustowość linii. Oznacza to, że więcej pociągów będzie mogło bezpiecznie po linii się poruszać. Zakłada się zatem po zakończeniu modernizacji wzrost liczby połączeń kolejowych w ruchu regionalnym i aglomeracyjnym.

Zwiększenie liczby połączeń oraz skrócenie czasu przejazdu sprawi, iż kolej stanie się realną alternatywą dla podróży samochodem do Katowic (lub szerzej aglomeracji śląskiej) czy Krakowa. Właśnie z myślą o usprawnieniu komunikacji i ułatwieniu mieszkańcom korzystania z kolei w Szczakowej powstanie centrum integracji transportu.

– Z badań jakie robiliśmy w ramach studium transportowego przy założeniach dla budowy DTŚ Wschód wynika, iż około roku 2030 konurbacja śląska stanie w korkach. Dzisiaj zdaje się, iż ten odległy termin był chyba zbyt optymistycznie nakreślony, gdyż już słyszymy, że od czasu do czasu pojawia się poważny problem kongestii w centrum aglomeracji. To oznacza również kłopoty transportowe dla nas, ponieważ Jaworzno jest jednym z istotnych partnerów w transporcie publicznym w relacji Chrzanów – Jaworzno – Mysłowice – Katowice, a także opcjonalnie do Sosnowca. Jeżeli samochody staną w korkach w aglomeracji, to w tych samych korkach uwięzną autobusy komunikacji miejskiej. Marzymy zatem o tym, żeby ciężar przewozu pasażerów został w jakiejś części przeniesiony na kolej – stwierdza prezydent Paweł Silbert.

Spełnienie się wizji specjalistów od transportu może oznaczać, że dojazd do centrum aglomeracji samochodem stanie się koszmarem (już dzisiaj w godzinach szczytu takowym bywa). Nie pomoże w tym zakresie komunikacja autobusowa, ponieważ autobusy korzystają z tych samych dróg co samochody. Już wkrótce może się okazać, że najkrótszy czas dojazdu do np. centrum Katowic zagwarantuje pociąg. Dlatego gmina zawczasu zaplanowała powstanie centrum przesiadkowego w Szczakowej.

– Plac dworcowy należy już do gminy. Był to przez wiele lat problem, ponieważ ten teren miał zupełnie nieuregulowany stan prawny w zakresie własności. Na tym obszarze zaprojektowane zostało centrum przesiadkowe komunikacji publicznej w postaci autobusów z koleją. Powiązanie Jaworzna z koleją nastąpi w dwóch punktach – właśnie w Szczakowej oraz w Ciężkowicach, które dla części mieszkańców będą wygodniejszą opcją zwłaszcza przy odbywaniu podróży do Krakowa – informuje zastępca dyrektora MZDiM Tomasz Tosza. – Bierzemy również pod uwagę trzeci punkt w pobliżu outletu w Sosnowcu Jęzorze, ale wymaga on dalszych uzgodnień i stanowi perspektywę możliwą dopiero w kolejnej perspektywie unijnego finansowania – dodaje Tosza.

Przedstawiciel organizatora transportu w Jaworznie zapowiada również, w jaki sposób będzie funkcjonować komunikacja miejska w koordynacji z przewozami kolejowymi.

– Przewoźnicy zapowiadają, iż pociągi między Krakowem a Katowicami będą kursować z częstotliwością co pół godziny. Pasażer w Miejskim Centrum Integracji Transportu pod halą widowiskowo-sportową będzie wiedział, o której godzinie odchodzą najbliższe pociągi w kierunku Katowic i Krakowa oraz którym autobusem ma dojechać na stację. Te informacje będą wyświetlane na tablicach – podkreśla wicedyrektor MZDiM. – Same połączenia do Szczakowej będą realizowane w taki sposób, aby skrócić do absolutnego minimum okres oczekiwania na peronie. To będzie oczywiście wymagało dostosowania rozkładów jazdy autobusów do rozkładów kolejowych.

Wydział Inwestycji Miejskich jest pod względem formalnym przygotowany do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. Obecnie trwają starania związane z pozyskaniem wyższych środków europejskich niż pierwotnie zaplanowane na realizację zadania.

– Teren należy do gminy, dysponujemy pełną dokumentacją projektową oraz mamy wydaną decyzję pozwolenia na budowę. Aktualnie mamy zapewnione dofinansowanie inwestycji na poziomie 10 mln zł. Dochodzą jednak do nas bardzo korzystne informacje, iż z uwagi, że wiele gmin nie wykorzysta zarezerwowanych przez siebie środków unijnych, będziemy mogli ubiegać się o wyższy poziom dofinansowania. Z tej możliwości skorzystamy. A prace ruszą, gdy uzyskamy najwyższy możliwy poziom dotacji – podsumowuje naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich Grzegorz Cyran.

Wszystko wskazuje na to, że do czasu ukończenia modernizacji linii kolejowej E30 w drugiej połowie 2020, w Szczakowej powstanie centrum integracji transportu.

Najnowsze

To Top