Edukacja

Przeniesienie szkoły muzycznej pod znakiem zapytania

fot. Sungmin Yun

W związku z nieprzychylnym stanowiskiem grona pedagogicznego Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz części rodziców dzieci uczęszczających do szkoły, prezydent Paweł Silbert zdecydował o wycofaniu spod obrad Rady Miejskiej projektu uchwały o zamiarze przeniesienia placówki.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia wyraźnie nie ma szczęścia. Nie od dziś wiadomo, że jej aktualna siedziba pozostawia wiele do życzenia. Natomiast każdorazowa próba jej przeniesienia do innego obiektu kończyła się kontrowersjami i porażką.

Na początku ubiegłego roku padła propozycja, aby PSM trafiła do budynku Szkoły Podstawowej nr 7. Okazją ku tej zmianie była reforma oświaty. Ten pomysł spotkał się z olbrzymim oporem części grona pedagogicznego i rodziców w SP 7. Władze miasta uszanowały stanowisko przeciwników wykorzystania części dużego budynku „siódemki” na potrzeby szkoły muzycznej i odstąpiły od projektu.

Teraz kolejna próba zaproponowania przez władze miasta nowej siedziby dla Państwowej Szkoły Muzycznej rozbija się ponownie o rafy niechęci. Prezydent wystąpił z ideą, aby PSM przenieść do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Towarowej. Dyrektor ZSO Marta Figura przyjmie szkołę muzyczną w budynku swojego zespołu z „otwartymi ramionami” i oferuje skrzydło z powierzchnią użytkową dwukrotnie większą, aniżeli PSM dysponuje w swej dotychczasowej siedzibie (a właściwie siedzibach). Pomysłowi sprzyja dyrektor PSM Wacław Dzierwa i pozytywnie wyraziły się na jego temat oba nauczycielskie związki zawodowe w naszym mieście.

Tym razem opór wyrażają nauczyciele szkoły muzycznej oraz część rodziców, których dzieci uczęszczają do PSM. Wspierają ich w tym radni opozycji.

Pod czwartkowe obrady Rady Miejskiej miał trafić projekt uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru przekształcenia PSM I stopnia w Jaworznie poprzez zmianę jej siedziby (zmiana siedziby jest według przepisów formą przekształcenia szkoły). Uchwała w sprawie „WYRAŻENIA ZAMIARU”, nie jest równoznaczna z przeniesieniem, lecz stanowi ledwie pierwszy krok, który umożliwia podjęcie formalnych konsultacji z gronem pedagogicznym i rodzicami na temat proponowanych zmian.

Do takich konsultacji chyba nie dojdzie. Nauczyciele PSM wyrazili zawczasu zaniepokojenie i niechęć dla propozycji miejskich władz. Prezydent Paweł Silbert wycofał zatem projekt wspomnianej uchwały spod obrad Rady Miejskiej.

Najnowsze

To Top