Z miasta

Pakt zatrudnieniowy podpisany

Osoby po 50 roku życia często mają problemy ze znalezieniem pracy a ich aktywizacja na rynku pracy bywa skomplikowana. W ubiegłym tygodniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie odbyła się uroczystość podpisania „Paktu zatrudnieniowego na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+”, który ma pomóc tej właśnie grupie wiekowej.

Pakt Zatrudnieniowy to porozumienie lokalnych instytucji oraz pracodawców, którzy wyrazili chęć podjęcia wspólnych działań na rzecz osób w trudnej sytuacji na rynku pracy. W ramach paktu współpracę podejmują zarówno instytucje publiczne jak i biznes, co wpisuje się w dobre praktyki społecznej odpowiedzialności na lokalnym rynku pracy.

Przez okres 9 miesięcy przedstawiciele paktu będą szukać rozwiązań, które pomogą niepracującym osobom powyżej 50 roku życia. Każdy z sygnatariuszy zadeklarował wykorzystanie własnych zasobów na rzecz poprawy ich sytuacji na rynku pracy w zależności od zdiagnozowanych potrzeb.

Zawarcie Paktu ma być odpowiedzią na konkretne problemy społeczne i zawodowe osób po 50 roku życia, których rozwiązywanie wymaga wieloetapowego procesu, wymagającego szerokich kompetencji i zasobów. Udział w tym brać muszą różne sektory: prywatny, społeczny, publiczny. Podejmowana współpraca międzysektorowa pozwala na lepszą realizację wspólnych działań. Podpisany w ubiegłym tygodniu pakt sygnowali w sumie przedstawiciele sześciu podmiotów:

  • Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Pana Łukasza Curyło,
  • Prezesa Jaworznickiej Izby Gospodarczej Pana Jerzego Zamarlika,
  • Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury i Sportu Pana Sebastiana Kusia,
  • Dyrektora Działu Projektów Łętowski Consulting Panią Karolinę Sufin,
  • Panią Mariolę Solarz – Właściciela Firmy Diamentowy Blask,
  • Panią Marię Wysocką – Właściciela Centrum medycznego MarMedicam.

Takie rozwiązania sprawdzają się w wielu miejscach a współpraca sektora publicznego z prywatnym daje większe szanse na wypracowanie sposobów wsparcia osób bezrobotnych. Jaworzno to jedno z dwóch miast, w których w 2018 r. zawarto tego typu Porozumienie w ramach projektu realizowanego przez Szczecińską Fundację Talent Promocja Postęp. Pakt Zatrudnieniowy ma charakter otwarty, więc w każdym momencie istnieje możliwość dołączania się do Paktu nowych podmiotów, jak i podejmowania nowych zadań związanych z aktywizacją społeczno-zawodową osób bezrobotnych po 50 roku życia.

Szczegółowe informacje w kwestii dołączenia do Paktu można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie.

Najnowsze

To Top