Edukacja

Opinia nauczycieli przesądziła. Nie będzie przenosin Szkoły Muzycznej

fot. Sungmin Yun

Zgodnie z wolą grona pedagogicznego Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz, nie będą podejmowane dalsze kroki w celu przeniesienia siedziby tej placówki do Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy Towarowej. Ostateczna decyzja zapadła po spotkaniu prezydenta Silberta z nauczycielami.

– Szkoła Muzyczna I stopnia zostaje w dotychczasowym budynku na Osiedlu Stałym. Uwzględniłem głos grona pedagogicznego i ta decyzja już zapadła. Nieprzypadkowo to my wywołaliśmy dyskusję na temat przyszłości tej cennej dla miasta placówki. Chcemy poprawić warunki Szkole Muzycznej i sprawić, by znalazła naprawdę godne miejsce, bo na to absolutnie zasługuje – deklaruje prezydent Paweł Silbert.

Propozycja przeniesienia Szkoły Muzycznej do budynku ZSO wywołała spory ferment po stronie opozycji podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej, mimo iż jeszcze przed jej rozpoczęciem prezydent wycofał projekt uchwały intencyjnej w tej sprawie z porządku obrad.

– Zwróciłem się do radnych z propozycją, aby z porządku obrad wycofać punkt o zamiarze przeniesienia Szkoły Muzycznej do ZSO na Podłężu i porozmawiać o tym dłużej w informacji międzysesyjnej. To naturalne, że trzeba objaśnić na czym zmiany miałyby polegać, a projekt uchwały był wstępem do dyskusji czy radni w ogóle widzą ten pomysł – Paweł Silbert wyjaśnia te okoliczności w dłuższym wywiadzie dla „Pulsu Jaworzna”.

Natychmiast po wspomnianej sesji Rady Miejskiej prezydent udał się do Szkoły Muzycznej na spotkanie z nauczycielami i przedyskutował z nimi potencjalne zalety i wady zmiany siedziby szkoły.

– Część nauczycieli była wcześniej na wizycie w ZSO, oglądali pomieszczenia w skrzydle, które byłoby przeznaczone pod działalność Szkoły Muzycznej. Gwarantowaliśmy, że sale, ubikacje, korytarze zostaną wyremontowane – do pozyskania były również środki zewnętrzne na ten cel. Sale byłyby wygłuszone i przystosowane do zajęć muzycznych – mówi prezydent Jaworzna. – Nauczyciele mieli jeszcze raz wybrać się do ZSO na Podłężu – pełną otwartość wykazała Pani dyrektor Marta Figura i umówiliśmy się, że dostaniemy odpowiedź od grona pedagogicznego. Kadra Szkoły Muzycznej nie widzi przenosin w to miejsce. Akceptuję to, choć trochę żałuję, że nie popatrzono na tę propozycję jak na szansę. Nie będziemy jednak robić niczego na siłę i wbrew woli zainteresowanych.

Najnowsze

To Top