Z miasta

JBO 2019: Trwają konsultacje

Dopiero co przed kilkunastoma dniami podsumowano V edycję Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego a tymczasem ruszyły już przygotowania do JBO na 2019 rok. Jeszcze tylko do końca tygodnia mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi.

Końcem stycznia podczas konferencji podsumowującej w Urzędzie Miejskim zaprezentowane zostały wszystkie projekty wybrane przez mieszkańców do realizacji w 2018 roku oraz przedstawiona została zbiorcza informacja z realizacji zadań w 2017 r.

W drugiej części spotkania rozpoczęła się dyskusję w temat tego, jaki kształt powinien przybrać budżet obywatelski w kolejnej edycji. Zgodnie z przedstawionym podczas spotkania harmonogramem, na uwagi mieszkańców do obecnej procedury, władze miasta czekają do 16 lutego.

Wszystkie spostrzeżenia mieszkańców – spisane na formularzach, uwagi wygłoszone podczas konferencji podsumowującej, jak również informacje spisane w trakcie spotkań komisji ds. budżetu obywatelskiego, zostaną zestawione i zaprezentowane 26 lutego br. podczas „Otwartej debaty JBO”.

Formularz zgłaszania uwag należy dostarczyć do Biura Promocji i Informacji w terminie do 16 lutego 2018 r. korzystając z jednego z trzech sposobów:

  • wysyłając na adres mailowy: jbo@um.jaworzno.pl,

  • pozostawiając w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 (punkt informacyjny lub pokój 207, II piętro)

  • przesłając pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Referat Inicjatyw i Konsultacji Społecznych w Biurze Promocji i Informacji, ul. Grunwaldzka 33.

JBO 2019: Harmonogram spotkań :

  • 16 luty 2018 r. (piątek) – Termin zgłaszania uwag przez mieszkańców

  • 26 luty 2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00 – Otwarta debata JBO

  • 9 marca 2018 r. (piątek), godz. 16:00 – Prezentacja modeli JBO 2019

  • 16 marca 2018 r. (piątek) – Składanie uwag do modeli JBO 2019

  • 26 marca 2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00 – Spotkanie podsumowujące JBO 2019

  • 10 kwietnia 2018 r. (wtorek) – Publikacja ostatecznej wersji uchwały JBO 2019 na stronie www.jbo.jaworzno.pl

Najnowsze

To Top