Z miasta

Nowe stanowiska kontenerowe

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych od grudnia likwiduje stanowiska kontenerowe, na odpady w tych miejscach, gdzie administratorzy budynków nie zadbali o zapewnienie odpowiednich miejsc.

Pierwsze nielegalne stanowiska stanowiska likwidowane były już w pierwszej połowie grudnia. MZNK informował od kilku miesięcy, że wspólnoty mieszkaniowe, które nie posiadają własnych terenów na zorganizowanie stanowiska kontenerowego, muszą zadbać o zapewnienie mieszkańcom takich miejsc. Nie wszędzie udało się dojść do porozumienia, dlatego też część stanowisk musiała zostać zlikwidowana.

W ostatnich dniach zlikwidowano cztery stanowiska na odpady zlokalizowane przy ulicach: Glinianej (obok pawilonu) na Podwalu, Jagiellońskiej w Szczakowej, Al. Tysiąclecia na Osiedlu Stałym i Szymanowskiego 1 na OTK. W miejscu gdzie dotychczas stały kontenery zostały umieszczone tabliczki informujące o zakazie wyrzucania odpadów a porządek kontroluje regularnie straż miejska. -Będzie to potraktowane przez strażników jako zaśmiecanie terenu i ukarane mandatem – przypomina MZNK

W zabudowie wielorodzinnej za organizację stanowisk kontenerowych odpowiadają administratorzy budynków. Plany likwidacji stanowisk były znane już jesienią, administratorzy mieli więc sporo czasu na wyznaczenie nowych terenów, gdzie będą mogły stanąć kontenery. Większość wspólnot wywiązała się z tego i zagwarantowała mieszkańcom odpowiednie miejsca, gdzie można teraz wyrzucać śmieci. Administratorzy budynków informowali lokatorów gdzie teraz znajdują się nowe stanowiska. Także MZNK na podstawie informacji otrzymanych od administratorów publikuje lokalizację tychże stanowisk.

Stanowisko przy Al. Tysiąclecia (wejście do parku Lotników)

  • Lokatorzy zasobów administrowanych przez firmy Prokar Sp. z o.o. oraz Nieruchomości Sp. z o. o. mają wyznaczone nowe stanowisko przy ulicy Powstańców Śląskich (obok wejścia na teren ogródków działkowych).

  • Lokatorzy Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik – stanowisko przy ul. Gen. Kamińskiego (dawniej Langego) obok dawnego pawilonu Rajmar.

  • Lokatorzy zasobów firmy Administrator: budynki przy ul. Partyzantów 32-34-36, Wyczółkowskiego 9-11 i Wyczółkowskiego 1-3 – stanowisko przy ul. Partyzantów (obok dawnego lokalu Gawra), budynki przy ul. Tysiąclecia 9-11 i Tysiąclecia 13-15 – stanowisko przy ul. Gen Kamińskiego (obok pawilonu Rajmar), ul. Kusocińskiego 2-4 – stanowisko przy ul. Starowiejskiej (obok Biedronki), ul. Radosna 6 i Radosna 8-10-12 – stanowisko przy ul. Powstańców Śląskich (obok wejścia na teren ogródków działkowych).

Stanowisko przy ul. Glinianej (obok pawilonu)

  • Spółdzielnia mieszkaniowa Górnik wyznaczyła loakatorom nowe stanowisko przy ul. Licealnej (obok budynku SF Mazur 4).

  • Z tego samego stanowiska korzystają lokatorzy zasobów firmy Gwarek Sp. z o.o. – ul. Gliniana 3ab, Gliniana 3c, Gliniana 3d, Gliniana 7, Gliniana 10.

Stanowisko przy ul. Jagiellońskiej

  • Lokatorzy budynków przy ul. Wąskiej 1 i 3 oraz Kościuszki 10 korzystają z pojemników przy Kościuszki 10.

  • Lokatorzy Kościuszki 3 – pojemniki przy ul. Kościuszki 3.

  • Kościuszki 2 i Kościuszki 4 – pojemniki przy ul. Kościuszki 4.

Stanowisko przy ul. Szymanowskiego 1 i Matejki 24-26

  • Lokatorzy którzy do tej pory korzystali z tego stanowiska teraz wyrzucają śmieci do kontenerów przy ul. Matejki 26.

FOTO: MZNK W JAWORZNIE

Najnowsze

To Top