Edukacja

Trwa nabór do szkół

W czwartek ruszył nabór elektroniczny do jaworznickich szkół podstawowych. Rodzice mają dwa tygodnie na wybór placówek dla swoich pociech.

Dwadzieścia dwie szkoły podstawowe z Jaworzna czekają na nowych uczniów. W tym roku nabór elektroniczny prowadzony jest w dniach 1 do 16 marca. Od czwartku rodzice lub opiekunowie prawni mogą zalogować się na stronie internetowej www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl.

Po zapoznaniu się z ofertą placówek rodzice mogą założyć konto dla dziecka. W trakcie rejestracji możliwe są dwie formy rekrutacji – obwodowa (do szkoły w danym obwodzie zamieszkania) lub otwarta. W przypadku wyboru w obwodzie należy wydrukować zgłoszenie oraz oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły, podpisać je i dostarczyć do szkoły obwodowej. Z kolei przy rekrutacji otwartej po wyborze szkół i oddziałów należy wydrukować wniosek, podpisać go i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Co ważne, wszystkie dokumenty muszą być złożone w sekretariacie szkoły do 16 marca. 4 kwietnia zostaną opublikowane listy zakwalifikowanych i wówczas do 6 kwietnia należy pisemnie potwierdzić wolę uczęszczania w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

Nabór uczniów do klasy I we wszystkich jaworznickich szkołach odbywa się według tych samych zasad. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęte do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, tylko wtedy jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Jeżeli rodzić chce zgłosić dziecko do oddziału sportowego w szkole podstawowej, to musi pamiętać, że tam terminy są nieco krótsze – dokumenty należy złożyć najpóźniej do 12 marca. Dzień później bowiem zostaną przeprowadzone testy sprawnościowe kandydatów do takich oddziałów.

Plan sieci szkół podstawowych w Jaworznie można uzyskać w każdym publicznym przedszkolu i szkole podstawowej a także w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego oraz na miejskiej stronie internetowej – um.jaworzno.pl.

 

Najnowsze

To Top