Biznes - inwestycje

Wilkoszyn, Jeziorki i Cezarówka zostaną wyposażone w kanalizację!!!

Najpierw Prezydent Miasta Paweł Silbert podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągów Jaworzno sp. z o.o., a teraz Rada Miasta zatwierdziła i uchwaliła do wdrożenia i realizacji wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Stało się to na sesji 26 lutego większością głosów.

 

Jak już wcześniej wspominaliśmy, plan nakłada na przedsiębiorstwo wodociągowe zakończenie obecnych i kontynuację dalszych inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury wod-kan w latach 2018 – 2021. Łączna wartość zapisanych inwestycji szacowana jest na 93 mln zł.

– Ponad 54 mln zł ma pochodzić z Funduszu Spójności, 18 mln zł z pożyczki z NFOŚiGW. Pozostała kwota w wysokości 19 mln zł będzie stanowić wkład własny spółki wodociągowej – tłumaczył podczas ostatniej sesji Prezes Wodociągów Jaworzno Józef Natonek i dodał – Przedstawiony plan to konsekwentna realizacja strategii wyznaczonej przez Prezydenta Miasta Pawła Silberta. Zmierza ona do skanalizowania Jaworzna i wyposażenia wszystkich dzielnic w nowoczesną, ekologiczną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Co w znacznej mierze od kilku lat jest już realizowane.

Opracowany plan za swój cel przyjmuje aspekt techniczny, ale także aspekt ekologiczny. Poprzez budowę nowych odcinków kanalizacji i podłączenia do niej nowych dzielnic i mieszkańców ma zapewnić nie tylko komfort funkcjonowania gospodarstw domowych, ale i ochronę warstw wodonośnych i gruntów. Oprócz kanalizacji plan rozwoju zakłada również utworzenie na terenie Jaworzna komputerowego modelu sieci wodociągowej, który pozwoli zarządzać m.in. produkcją wody na ujęciach własnych oraz pozwoli na jej manualne i automatyczne sterowanie. Rolą systemu, na podstawie analizy zdarzeń, będzie także typowanie newralgicznych odcinków wodociągów do wymiany. W przyjętym dokumencie znajduje się również zadanie związane z drugim etapem modernizacji oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb. Dotyczy on części mechanicznej oczyszczalni, gdyż jej część biologiczna została już zmodyfikowana i rozbudowana w latach 2013 – 2015.

– Oprócz obecnie prowadzonych zadań m.in. w Byczynie i Jeleniu Łęgu zamierzamy wybudować nową sieć kanalizacyjną dla dzielnic: Wilkoszyn, Jeziorki, Cezarówka Górna i Dolna. Również sieć wodociągowa o łącznej długości 615 kilometrów ma wzrosnąć o kolejne 6 kilometrów – wyjaśnia Prezes Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. Józef Natonek.

Przypomnijmy tylko, że od 2010 roku, za blisko 320 milionów złotych, wodociągi wybudowały i zmodernizowały ponad 150 kilometrów sieci dla 15 tysięcy jaworznian. Zmodernizowane zostały także obiekty techniczne. Zautomatyzowano i wyposażono w nowoczesną aparaturę w tym w lampy UV, ozonowanie ujęcia wód głębinowych. Gruntownie wyremontowano zbiorniki wody pitnej na Warpiu oraz rozbudowano oczyszczalnię ścieków, a w 2013 roku oddane zostało do użytkowania nowoczesne ujęcie wody pitnej Piaskownia.

Najnowsze

To Top