Z miasta

Pakiet prorodzinnych uchwał w marcu

Na marcowej sesji prezydent Paweł Silbert przedłoży – zgodnie z zapowiedzią – projekty uchwał o powołaniu miejskiego żłobka w Jaworznie oraz o dopłatach do pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach i klubikach. Miejskie dofinansowanie do żłobków wynosić będzie 300 zł miesięcznie na dziecko. Wsparcie gminy znacząco odciąży portfele rodziców oraz ma szansę stać się impulsem do zwiększenia ilości miejsc w niepublicznych placówkach. Głosowanie projektów odbędzie się 27 marca, ale tydzień wcześniej zastępca prezydenta Monika Bryl spotka się z rodzicami, aby omówić wszystkie aspekty tych prorodzinnych uchwał.

 

Więcej miejsc w prywatnych żłobkach

Wiemy już, ile będzie wynosić miejskie dofinansowanie do pobytu dzieci w prywatnych żłobkach i klubach dziecięcych. Miasto zagwarantuje 300 zł na każde dziecko w niepublicznej placówce. Dofinansowanie obejmować będzie wyłącznie dzieci zamieszkałe w Jaworznie. Taki warunek jest powszechny we wszystkich gminach, gdzie funkcjonują dotacje do żłobków – miasta z oczywistych względów wspierają wyłącznie własnych mieszkańców.

– Bardzo pozytywnie odbieram decyzję władz Jaworzna o zapewnieniu dotacji do pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych. Nie wszystkie miasta się na to decydują. Na przykład w Chrzanowie o możliwości takiego wsparcia w ogóle się nie wspomina – mówi Monika Lorek, dyrektor żłobka i przedszkola „100 Bajek” w Jaworznie, która prowadzi podobne placówki również w Chrzanowie. – Dofinansowanie sprawi, że czesne, które płacą rodzice będzie niższe. Przewiduję również, iż system dotacji przyczyni się do wzrostu liczby miejsc w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych na terenie Jaworzna.

Rzeczywiście wdrożenie dofinansowań ma szansę stać się impulsem do rozbudowy istniejących prywatnych żłobków i klubów oraz do powstawania nowych placówek. W chwili obecnej niepubliczne żłobki i klubiki dziecięce dysponują w naszym mieście liczbą około 179 miejsc. Z nieoficjalnych źródeł udało nam się uzyskać informację, iż zapowiedź uruchomienia systemu gminnych dotacji wzbudziło zainteresowanie kilku przedsiębiorców, którzy rozpatrują perspektywę uruchomienia w Jaworznie nowych tego rodzaju placówek.

Znaczące wsparcie dla rodzin

Miesięczne czesne w jaworznickich prywatnych żłobkach waha się w granicach 800 – 900 zł w przypadku opieki w pełnym wymiarze godzin (do 10 godzin dziennie). Część placówek dolicza do tego jeszcze stawkę żywieniową. W nadchodzącym roku szkolnym – od września 2018 – większość żłobków zakwalifikowała się do pozyskania dotacji z rządowego programu „Maluch+”.

– Czesne wynosi u nas 800 zł miesięcznie, obejmuje to również koszt całodniowego wyżywienia dziecka. Dzięki dofinansowaniu z programu „Maluch +” rodzice będą mogli liczyć na zwrot w wysokości do 150 zł, jeśli dziecko będzie przebywać w żłobku codziennie – informuje Monika Lorek z żłobka „100 Bajek”.

Miejska dotacja do pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach w wysokości 300 zł miesięcznie na dziecko sprawi, iż stawki czesnego wpłacanego przez rodziców staną się jeszcze niższe. Teoretycznie nie powinny one przekraczać 400 zł (w pełnym wymiarze godzinowym), ale wszystko zależy od tego w jaki sposób koszt opieki nad dzieckiem przeliczać będą prywatni przedsiębiorcy prowadzący placówki.

Można zauważyć, iż w Katowicach po uwzględnieniu wszystkich dotacji (dotacja gminy, „Maluch+”) rodzice płacą w większości przypadków około 400 zł za pobyt dziecka w żłobku. W Sosnowcu jest podobnie. Co prawda w stolicy Zagłębia znajdziemy żłobki z czesnym w wysokości 200 zł miesięcznie, ale nie uwzględnia ono wyżywienia (10 zł dziennie, czyli około 200 zł za miesiąc).

Miasto uruchomi żłobek publiczny

Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej zostanie przedłożony pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uruchomienia żłobka publicznego. Miejska placówka rozpocznie działalność we wrześniu bieżącego roku w budynku przy ul. 3 Maja 16 (Podwale). Miejski żłobek będzie funkcjonować w przebudowanej i dostosowanej do potrzeb opieki nad maluchami części budynku równolegle z przedszkolem. Uruchomienie placówki dla 30 najmłodszych dzieci nie przebiegnie kosztem miejsc przedszkolnych.

Już w środę – 21 marca – zainteresowani rodzice będą mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat pakietu prorodzinnych uchwał (żłobek publiczny i dotacje), jakie trafią pod obrady Rady Miejskiej. Na otwarte spotkanie w tej sprawie zaprasza zastępca prezydenta Monika Bryl, która osobiście odpowie na pytania rodziców. Spotkanie odbędzie się o godz. 16 w budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.

Najnowsze

To Top